Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Den tværgående digitaliseringsorganisation

I forbindelse med digitaliseringsstrategien er der nedsat en tværgående digitaliseringsorganisation.

Digitaliseringsorganisationen

Styregruppen:

Den tværgående digitaliseringsstyregruppe, skal kaste et strategisk blik et godt stykke ud i fremtiden, opstille visioner og udstikke overordnede og principielle retningslinjer for kommunens samlede, fremadrettede digitaliseringsindsats. I den forbindelse skal gruppen også sikre et strategisk fokus på kommunens engagement i eksterne udviklings- og tværkommunale samarbejder, for at maksimere gevinsterne heraf.

Endvidere skal digitaliseringsstyregruppen løbende følge op på gevinstrealiseringen fra især større og/eller tværgående projekter, herunder monopolbrudsprojektet.

Digitaliseringsstyregruppen tager beslutninger på det taktiske niveau og laver strategiske beslutningsoplæg til direktionen, samt sikre at direktionen løbende er tæt på gruppens arbejde.

Digitaliseringsstyregruppen skal godkende en overordnet, årlig indsatsplan, som udarbejdes af den tværgående digitaliseringsprogramgruppe, men skal kun i særlige tilfælde tage stilling til prioritering af og ressourcetildeling til de enkelte, tværgående indsatser.

Deltagerne i styregruppen:

Formanden for styregruppen:

Tonny Olsen (Chef for Digitalisering og Borgerservice)

Deltagere:

 1.  Kaare Christensen (Formand for programgruppen, konstitueret digitaliseringschef) 
 2. Tonny Olsen (Chef for borgerservice og udbetaling, Erhverv- og arbejdsmarkedsforvaltningen) 
 3. Søs Fuglsang (Sundheds- og omsorgschef, Velfærdsforvaltningen) 
 4. Trine Grejsen (Afdelingschef for Kultur, bibliotek og fritid, Miljø- og kulturforvaltningen)
 5. Kim Bruun Nielsen (Sekretariatschef, Direktionssekretariatet & HR)

Programgruppen:

Digital understøttelse af kerneopgaverne, vil være et af de væsentligste bidrag til den øgede optimering og effektivisering af kommunens forvaltning i fremtiden.

Gevinstrealisering og ansvaret herfor ligger ude i forvaltningerne, men optimering af gevinstrealiseringen forudsætter imidlertid udbygning af samarbejdet på tværs af forvaltningerne om rammer, viden og indsatser, herunder inddragelse af relevant tværkommunalt samarbejde.

Derudover skal det også sikres at der løbende arbejdes med at opnå de forventede gevinster fra de tværgående projekter og indsatser, hvilket forudsætter, at der løbende og smidigt kan ske en prioritering og ressourcetildeling til indsatserne.

Den tværgående digitaliseringsprogramgruppe skal være medvirkende til at håndtere disse udfordringer, samt løbende sikre et tværgående overblik over alle digitaliseringsprojekter i hele kommunen.

Den tværgående digitaliseringsprogramgruppe tager beslutninger på det operationelle niveau og laver taktiske samt strategiske beslutningsoplæg til digitaliseringsstyregruppen, samt sikre at styregruppen løbende er tæt på gruppens arbejde.

Deltagere i programgruppen:

Formand for programgruppen:

 • Kaare Christensen (Konstitueret leder for digitalisering)

Deltagere: 

 • Jacob Kjær-Madsen (repræsentant for Velfærdsdirektørens område)
 • Jens Deibjerg Hassing (repræsentant for Velfærdsdirektørens område)
 • Charlotte Kragh (repræsentant for Miljø- og kulturdirektørens område)
 • Simon s. Boisen (repræsentant for Miljø- og kulturdirektørens område)
 • Michelle Louise Bruun (repræsentant Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens område)
 • Anne Risom (repræsentant Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens område)

Repræsentant for Direktionssekretariatet (herunder Økonomiafdelingen) er ikke afsat.