Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Digitaliseringsstrategi

Norddjurs Digitaliseringsstrategi (2016 - 2020) blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 21. januar 2016.

Norddjurs Kommune ønsker, at alle borgere/virksomheder, som kan betjene sig selv, skal gøre dette. Der vil altid være borgere, der ikke er digitale, og de skal naturligvis fortsat ydes god service. Disse ikke digitale borgere kan få personlig hjælp, enten over telefonen eller I borgerservice. En del af rationalet ved, at borgere, der kan selv, skal selv, er netop, at der kan frigives ressourcer til dem, der virkelig har brug for det.

Borgerne/virksomhederne skal i videst mulige omfang have adgang til egne data og sager. Norddjurs Kommune ønsker at give borgerne og virksomhederne den bedst mulige service og ønsker at anvende digitaliseringen som et redskab til at levere denne gode service. Servicen skal afbalanceres i forhold til de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

Norddjurs Kommune ønsker at udbredelsen af mobil- og bredbåndsdækningen udvikles mest muligt, således at borgerne får mulighed for at udnytte de digitale muligheder, der stilles til rådighed Norddjurs Kommune vil arbejde for smartere og mere intuitive selvbetjeningsløsninger, som har samspil med bagvedliggende fagsystemer, så henvendelser kan behandles hurtigt og automatisk, når det giver mening.

Digitalisering skal give mere effektive og brugervenlige fagsystemer, der gør det nemmere for medarbejderne at samarbejde på tværs, inddrage borgere, behandle sager, lave afgørelser mv.

Digitalisering skal medvirke til, at kommunens ressourcer udnyttes effektivt.

Norddjurs Kommune ønsker en åben og sammenhængende digital kommune, hvor der er fokus på, at borgernes oplysninger behandles forsvarligt.