Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Processer lige nu

Vi har lige nu to processer i gang, en proces i drift og en proces under udvikling.

1. Betaling af lægeerklæringer i Arbejdsmarkedsafdelingen og Borgerservice

Vi har udviklet en robot (NORA) til betaling af alle lægeerklæring på hele arbejdsmarkedsområdet, som vi er gået i drift med i februar år 2019. Det vil sige at når der kommer en regning i OPUS fra en læge, så er Nora kodet til at gå ind og tjekke regningen for, at se om regningen lever op til de krav der er for at kunne betale regningen.

Krav:

  • Der skal i teksten fremgå hvilken blanket regningen omhandler f.eks. LÆ265
  • Beløb skal passe med en marken på +/- 5%
  • Cpr nr. skal fremgå af regningen
  • Robotten skal tjekke i NFS (Netforvaltning Sundhed) om erklæringen er ankommet

Hvis disse krav er opfyldt betaler NORA automatisk regningen, hvis ikke gemmer NORA regningen og lægger den tilbage og giver besked til medarbejderne om at den ikke kunne betale regningen og hvorfor.

Indtil videre betaler Nora ca. 65% af vores lægeerklæringer på arbejdsmarkedsområdet.
Vi arbejder fortsat på at optimere betalingsprocenten og forventer at komme op på ca. 85%

2. Kontrolark i Borgerservice

Vi er i gang med at udvikle Nora til at indsamle data til vores HOS gruppe, f.eks. når de får en telefonisk eller en anden form for henvendelse, kan de indtaste et cpr. nr. til robotten via en mail eller i et Excel ark, som sætter robotten i gang med at finde alt relevant materiale omkring borgeren.

Det vil sige at Nora indsamler alle relevante data fra de forskellige systemer i et samlede dokument og sender det til medarbejderen.