Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad er digitalisering?

På denne side kan du få svar på nogle af de spørgsmål, du kunne have om digitalisering.

1. Hvad betyder digitalisering?

 • Med digitalisering menes det arbejde, der er forbundet med at udvikle kommunens anvendelse af digitale løsninger. Der er tale om digitalisering, når ny digital teknologi indføres og direkte forandrer arbejdsgange eller på anden vis påvirker borgere, virksomheder eller medarbejdere direkte.

Digitalisering vil derfor:

 • medføre forandringer i måden vi arbejder på
 • skabe værdi
 • give et klart fokus på at realisere gevinster 
 • skulle gentænke eksisterende processer
 • frigør ressourcer 
 • øge kvaliteten

2. Giv mig nogle konkrete eksempler på digitaliseringsprojekter – og resultater?

 • Et godt eksempel på digitalisering er digital post. Ved at gå fra at sende fysisk post til at sende digital post har det offentlige sparet ca. 700 mio. årligt.

 • Et andet eksempel er OS2Indberetning, hvor det er muligt at indberette kørsel elektronisk i stedet for at udfylde blanketter, som så blev indberettet i lønsystemet. Implementeringen af OS2Indbretning har gjort processen væsentligt hurtigere og kræver langt mindre tid.

3. Hvad skal digitalisering egentlig gøre godt for?

 • Digitalisering skal være med at til udvikle kommunen, så vi kan leve op til de krav, der stilles i dag fra både borgere, medarbejdere mv. Digitalisering kan være med til at sikre en hurtig, sikker og effektiv behandling af borgernes sager.

4. Kan vi ikke bare lade være med at digitalisere?

 • Det kan man i princippet godt, men der er hele tiden krav om, at der skal gøres mere for de samme penge. Derfor kan man vælge to veje, enten skal den enkelte medarbejder løbe hurtigere, eller også kan man digitalisere processer og arbejdsgange og dermed spare tid og ressourcer.

5. Hvad kan digitaliseres?

 • Kun fantasien sætter grænser.

6. Hvad er mit ansvar (som borger, som medarbejder, som erhvervsdrivende, indsæt selv flere)?

 • Det er vigtigt at alle deltager aktivt i digitaliseringen, enten ved at bruge nye digitale løsninger, eller ved at komme med ideer til, hvor og hvordan digitalisering kan skabe en bedre og mere effektiv arbejdsplads.

7. Hvad kommer digitalisering til at betyde for mit arbejde?

 • Digitalisering er en del af hverdagen i kommunerne. Der kommer løbende digitaliseringstiltag, som skal sikre en effektiv forretningsudvikling. Digitalisering vil derfor også komme til at berøre de fleste medarbejdere i en eller anden form.

8. Kan digitalisering føre til nedskæringer?

 • Digitalisering er et værktøj, der bruges til at gøre tingene smartere, hurtigere og billigere. Det er derfor ikke et værktøj til nedskæringer, men kan bruges til at effektivisere processer og arbejdsgange og dermed frigøre tid og ressourcer til andre opgaver.

9. Hvem tager sig af digitaliseringen i Norddjurs Kommune?

 • Digitalisering af Norddjurs Kommune er forankret i IT- og digitaliseringsafdelingen, men det er en fælles opgave at udvikle kommunen. Derfor vil en del af digitaliseringsprojekterne også være forankret i de enkelte afdelinger.

10. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har en ide til et digitaliseringsprojekt?

11. Hvornår er digitaliseringen færdig?

 • Digitalisering af en løbende proces, som vi ikke bliver færdige med. Der vil formentlig altid være processer der kan gøres smartere, hurtigere og billigere.

Organisationsdiagram for Digitalisering