Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Personalepolitik

Ambitionen har været at skabe et personalepolitisk materiale, der ikke hæmmer de lokale udfoldelsesmuligheder med snævre rammer og rigide processer, men giver ledelsen, medarbejderne og MED-udvalgene mulighed for at agere målrettet i forhold til de aktuelle opgaver, der er unikke for den enkelte arbejdsplads.

Den nye personalepolitik skal sikre, at vi ikke altid skal finde svaret på et givent spørgsmål på et papir i en samlemappe, men i den åbne og ligeværdige dialog mellem leder og medarbejder.

Derudover findes der en række vigtige centrale aftaler indgået mellem KL og KTO, herunder aftale om fravær af familiemæssige årsager:

Ændringer i personalepolitikken

Hovedudvalget har i maj 2015 besluttet at der foretages en ændring af Retningslinjer for markering af mærkedage: Karaflen, der gives ved pensionering gives også ved jubilæer.

I principper for stillingsskift mellem aftaleenheder (side 24) bortfalder formuleringen: "Der foretages ikke beregning/mellemregninger i de tilfælde, hvor ansættelsen hos den afgivende aftaleenhed har været 3 måneder eller mindre." Der foretages således beregninger ved alle stillingsskift.

Tilføjelse til personalepolitikken

Hovedudvalget har i november 2016 udarbejdet en politik for socialt ansvar som et tillæg til personalepolitikken.

Ofte stillede spørgsmål

Indeholder personalepolitikken retningslinjer for frihed i forbindelse med lægebesøg o.l.?

Nej det gør den ikke, frihed i den forbindelse aftales individuelt mellem leder og medarbejder.

Hvad med de lokale personalepolitiske regler vi har på vores arbejdsplads - skal de smides ud nu?

Ikke nødvendigvis, men benyt lejligheden til at give alle jeres lokale regler et servicetjek og overvej om i kan gøre det på andre måder. Tænk regler som en sidste udvej og ikke en automatik. Man kommer langt ved at snakke sammen.