Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

MED-organisationen

I henhold til den indgåede MED-aftales § 3, stk. 1, etableres der et enstrenget MED-system, der kan sikre en forsvarlig tilrettelæggelse af sundheds- og sikkerhedsarbejdet jf. arbejdsmiljølovgivningen.

Formålet med det MED-systemet er at styrke medar­bejdernes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse.

I henhold til MED-aftalens § 3, stk. 2, består MED-systemet af:

1. Hovedudvalg
2. Områdeudvalg
3. Lokaludvalg eller personalemøder med MED-status
4. Arbejdsmiljøgrupper