Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ulykker og nærvedulykker

Arbejdsulykker er en personskade, der sker ved en pludselig, uventet og afvigende hændelse. Påvirkningen udløser skaden umiddelbart eller inden for fem dage.

Arbejdsulykker

Arbejdsgiver skal anmelde en ulykke, når den har medført fravær i én dag eller mere ud over den dag, hvor medarbejderen kom til skade. Både fysiske og psykiske skader skal anmeldes. Det er vigtigt at sikre dokumentation og beviser så tæt på hændelsen som muligt. Vold anmeldes altid som en arbejdsulykke. Læs meget mere i Norddjurs folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker.

Det er vigtigt at arbejde forebyggende i forhold til ulykker, men er hændelsen sket, skal den efterbehandles og analyseres for at sikre, at en lignende ulykke ikke ser igen.

Hvordan indberetter man en arbejdsulykke?

Alt efter aftale er det leder, arbejdsmiljørepræsentant eller en administrativ medarbejder, som skal indberette. Skadeslidte skal ikke selv indberette.

Husk at skrive navn på anmelder, så vi kan kontakte vedkommende, hvis der er behov for det. Husk også at udfylde alle felter, selvom de ikke er obligatoriske. Efter godkendelse i Direktionssekretariatet & HR sendes indberetningen videre. Skadeslidte får en kopi af indberetningen i sin E-boks. 

Nærved-ulykker

Nærved-ulykker er de situationer, hvor noget er lige ved at gå galt, men heldigvis ikke gør det.