Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Arbejdsmiljørapporter

Arbejdsmiljørapporter sendes fra lokaludvalg til områdeudvalg og fra områdeudvalg til hovedudvalget.

Fra lokaludvalg til områdeudvalg

Lokaludvalgets beskrivelser af arbejdsmiljøet indgår i arbejdsmiljødrøftelserne i områdeudvalget og hovedudvalget. Skabelonen til rapporten er opbygget, så I kan udfylde den i forbindelse med jeres lokale årlige arbejdsmiljødrøftelse. Husk at indsende rapporten i god tid inden områdeudvalgets møde i 2. kvartal.

Fra områdeudvalg til hovedudvalget

Hovedudvalget har brug for at have et klart billede af det samlede arbejdsmiljø i Norddjurs Kommune for at kunne gennemføre arbejdsmiljødrøftelsen. Derfor skal alle områdeudvalg indsende en arbejdsmiljørapport, der grundigt redegør for arbejdsmiljøet på netop det område, som det pågældende områdeudvalg repræsenterer. En arbejdsmiljørapport er et helhedsbillede af arbejdsmiljøet på et givent område. Arbejdsmiljørapporten skal være hovedudvalget i hænde senest 14 dage inden hovedudvalgets augustmøde – jf. hovedudvalgets mødeplan.

Supplerende materiale