Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

APV

I Norddjurs Kommune er det op til den enkelte arbejdsmiljøgruppe, hvilken metode man ønsker at benytte til arbejdspladsvurdering (APV).

Spørgeskema-metoden

Vælger I spørgeskemametoden, ligger der på forhånd to spørgeskemaer i SurveyXact, som I kan tage udgangspunkt i.

 • Norddjurs Standard APV, som kommer omkring de centrale arbejdsmiljøproblematikker, og som ligner det skema, der har været brugt i Norddjurs i en længere periode

 • Norddjurs Trivsels APV, som er lidt mindre nuanceret omkring de fysiske rammer og fokuserer mere på temaerne fra social kapital - tillid, retfærdighed og samarbejde.

Begge skemaer kan tilrettes, så de medtager de arbejdsmiljøspørgsmål, som er relevante for netop jer. 

Desuden ligger der i systemet et skema til kortlægning af psykisk arbejdsmiljø udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 

Kendetegn for spørgeskemametoden er fx:

 • Giver svar på spørgsmål som hvor mange, hvor ofte, hvor meget
 • Giver ensartede data
 • Er overvejende beskrivende
 • Man definerer på forhånd, hvad man vil have svar på
 • Mange informationer fra mange mennesker kan let samles ind
 • Man bliver ikke så nemt påvirket af andre, når man svarer
 • Grundig planlægning er vigtig, så man får svar på de rette spørgsmål.

Hvis arbejdsmiljøorganisationen ønsker at gøre brug af spørgeskemametoden, kan den med fordel benytte spørgeskemasystemet SurveyXact.

Kontakt arbejdsmiljøkonsulenten for at blive oprettet i systemet.

I systemet kan du vælge imellem følgende 3 standard-skemaer, som vises her:

I SurveyXact kan du bl.a.:

 • Sende skemaet elektronisk
 • Udarbejde tidsplan over undersøgelsen (dato for udsendelse, 1. rykker, 2. rykker)
 • Trække rapporter og analyser elektronisk over undersøgelsen
 • Krydsreferere spørgsmål i analysen
 • Holde styr på modtagere, f.eks. hvem har udfyldt undersøgelsen
 • og meget andet

Vejledning i brug af SurveyXact

Har du problemer med at udarbejde din APV eller anden brugerundersøgelse i SurveyXact, skal du gå ind på SurveyXacts hjemmeside, hvor du finder videoguides og brugermanual, som vil besvare de fleste spørgsmål.

Vær opmærksom på databeskyttelseslovgivningen

Når SurveyXact benyttes, skal du være opmærksom på databeskyttelseslovgivningen.

Når du har afsluttet en undersøgelse og har lavet en rapport, skal du slette undersøgelsen fra SurveyXact-systemet og i stedet gemme besvarelserne et sikkert sted fx Acadre.

Data må ikke være opbevaret i SurveyXact i mere end 3 måneder.

Kommunens administratorer af SurveyXact-systemet forbeholder sig retten til at slette spørgeskemaundersøgelser, der er over 3 måneder gamle.

Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen selv gemmer undersøgelser et sikkert sted, da de ved lov er forpligtet til at fremvise APV’er til Arbejdstilsynet, hvis tilsynet anmoder herom. 

Dialogiske metoder

Vælger I en dialogisk metode, findes der flere muligheder. Oftest vil man sammensætte et forløb på 3-4 timer, hvor der er tid til dialog både i grupper og i plenum.

Kendetegn ved de dialogiske metoder er fx

 • Giver svar på spørgsmål som hvorfor, hvordan, hvad
 • Giver dybdegående data
 • Er overvejende vurderende
 • Det der fylder bliver dominerende
 • Man får detaljerede informationer
 • Det er muligt, man bliver påvirket af andres holdninger
 • Grundig proces og facilitering af dialog er vigtig.

Eksempel på metode:

Kombineret metode

Ønsker I at drage fordel at styrkerne ved både spørgeskema og dialog kan metoderne kombineres. I det tilfælde vil man ofte starte med en spørgeskemaundersøgelse, og efterfølgende tage resultaterne med ind i en dialogproces.