Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høring af beslutningsoplæg til ny organisationsstruktur

Beslutningsoplægget til en ny organisationsstruktur med færre og mere homogene forvaltninger offentliggøres hermed.

Den 3. april 2019 kl. 10.00 blev kommunalbestyrelsen, hovedudvalget og alle aftaleholdere i Norddjurs Kommune orienteret per mail om, at beslutningsoplægget til en ny organisationsstruktur var offentligt tilgængeligt på denne hjemmeside, og at høringsprocessen var begyndt.

Aftaleholderne havde ansvaret for, at denne orientering hurtigst muligt blev videreformidlet til alle medarbejdere i Norddjurs Kommune.

Den 3. april præsenteredes hovedudvalg, chefforum og direktion desuden for beslutningsoplægget.

Høringsperioden forløb indtil mandag den 8. april kl. 12.00.

Alle var velkomne til at indgive høringssvar dvs. både individuelt, i teams, afdelingsvist, som MED-udvalg eller lignende.

Efter høringsfristens udløb indgår høringssvarene sammen med beslutningsoplægget til politisk behandling i økonomiudvalget den 9. april 2019 og i kommunalbestyrelsen den 23. april 2019.