Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Velfærdsdirektør

Indgåede aftaler på Velfærdsdirektørens område kan ses ved at klikke på de enkelte aftaleholdere i skemaerne.

Velfaerdsorg

Skemaet viser godkendte aftaleholdere. Aftalerne lægges på, når de er underskrevet.

Aftalegiver Aftaleenhed
 Aftaleholder
Kenneth Koed Nielsen Skole- og dagtilbudsområdet Lene Mehlsen Thomsen
Kenneth Koed Nielsen  Socialområdet Hanne Nielsen
Kenneth Koed Nielsen  Sundheds- og omsorgsområdet Søs Fuglsang
Kenneth Koed Nielsen  Velfærdssekretariatet Marie-Louise E. Ifversen

 

Underaftaler:

Aftalegiver Aftaleenhed
 Aftaleholder
Lene Mehlsen Thomsen Auning Skole Christina Birch Mogensen
Lene Mehlsen Thomsen Allingåbro Børneby Christian Sloth
Lene Mehlsen Thomsen Anholt Skole og Børnehave Gyrite Andersen
Lene Mehlsen Thomsen Børneby Glesborg Helle Bruun Poulsen
Lene Mehlsen Thomsen Vivild Børneby Jonna Nielsen
Lene Mehlsen Thomsen Børneby Mølle Erik Vedelsbo Falk
Lene Mehlsen Thomsen Toubro Børneby Martin Bak
Lene Mehlsen Thomsen Ørsted Børneby René Aakjær
Lene Mehlsen Thomsen Distrikt Ørum Karsten Refsgaard
Lene Mehlsen Thomsen Område Auning Doris Bang
Lene Mehlsen Thomsen Område Grenaa Bente Have
Lene Mehlsen Thomsen Kattegatskolen Allan Vestrup
Lene Mehlsen Thomsen Vestre Skole Jacob Hørlyk
Lene Mehlsen Thomsen 10. Klasse-Center Djursland Martin Bregendahl Bak
Lene Mehlsen Thomsen Djurslandsskolen Birthe Kofoed (kons.)
Lene Mehlsen Thomsen PPR, udvikling og administration Lene Mehlsen Thomsen

 

Aftalegiver Aftaleenhed
 Aftaleholder
Søs Fuglsang Administration og udvikling Signe Vang (kons.)
Søs Fuglsang Visitation og hjælpemidler Betina Schiøttz (kons.)
Søs Fuglsang  Digterparken, Grenaa Lene Ballegaard
Søs Fuglsang  Farsøhthus og Møllehjemmet Karina Kreutzfeldt
Søs Fuglsang  Demenscentret Helle Thomsen
Søs Fuglsang  Glesborg plejecenter Tove Jensen
Søs Fuglsang  Violskrænten og Grønnegården Anette Eriksen
Søs Fuglsang  Sundhed og Træning Vakant
Søs Fuglsang  Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Allingåbro/Glesborg Hanne Winterberg
Søs Fuglsang  Hjemmehjælp og hjemmesygepleje, Grenaa Anette Hjelm

 

Aftalegiver Aftaleenhed
 Aftaleholder
Hanne Nielsen UngNorddjurs Henrik Stougaard Larsen
Hanne Nielsen Børne- og ungecentret Norddjurs Elsebeth Møller
Hanne Nielsen Forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge Betina Gandrup
Hanne Nielsen Familiehuset, sundhedsplejen Annette Kristensen
Hanne Nielsen Rusmiddelbehandling under 18 år Jan Trygve Hoel
Hanne Nielsen

Tandplejen

Lars Høvenhoff

Hanne Nielsen

Myndigheds- og Visitationsenhed, børn

Winnie Bjerre

Hanne Nielsen

Myndigheds- og Visitaitonsenhed, voksne

Winnie Bjerre

Hanne Nielsen Psykiatri og rusmidler Jan Hoel
Hanne Nielsen  Område Grenaa Søren Skovbak Meinertz
Hanne Nielsen  Aktivitet og uddannelse, Grenaa Anders Rask Jensen
Hanne Nielsen  Område Ørum Birte Kousted
Hanne Nielsen  Område Ørsted Annette Bro Rask-Vestergaard
Hanne Nielsen  Område Auning/Allingåbro Frode Lerdahl