Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Konfliktvarsel på det offentlige arbejdsmarked

Der er varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked. Vi opdaterer løbende denne side med information om, hvad det kan betyde i Norddjurs Kommune.

Opdateret den 18. april 2018: 

Forligsmanden besluttede den 18. april at udskyde den varslede konflikt i 14 dage. Udsættelsen betyder, at der kan udbryde strejke den 6. maj og lockout den 12. maj, hvis forhandlingerne ikke er afsluttet inden de 14 dage er gået. Vurderer forligsmanden i løbet af de 14 dage, at forhandligerne ikke fører til noget resultat, kan der erklæres sammenbrud, hvorefter strejke og lockout kan bryde ud fem dage efter sammenbrudet. Denne side opdateres løbende, når der er ny info. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opdateret den 19. marts 2018

Hvornår kan en konflikt starte?

De faglige organisationer har varslet strejke på en række områder til ikrafttræden den 4. april. Kommunernes Landsforening (KL) har svaret igen med et lockoutvarsel der kan træde i kraft den 10. april. Forligsmanden kan udsætte konflikten i 14 dage – og har derefter mulighed for at udsætte konflikten i yderligere 14 dage. Derfor kan vi ikke med sikkerhed sige, hvornår en eventuel konflikt vil starte, og hvor omfattende den vil være.

Hvem er omfattet af en konflikt i Norddjurs Kommune?

De faglige organisationer har varslet strejke for social- og sundhedspersonalet på ældreområdet og socialrådgiverne i jobcentret.

KL's bestyrelse har besluttet at iværksætte en omfattende lockout fra den 10. april 2018. Størstedelen af de ansatte ved dagtilbud og undervisningsområdet er omfattet af lockoutvarslerne, men også store dele af administrationen er lockoutet.

Hvem er undtaget fra en konflikt i Norddjurs Kommune?

Det er besluttet at undtage en række områder og institutioner, herunder en række sårbare områder på handicap- og socialområdet, der er undtaget fra lockoutvarslerne.
KL undtager også enkelte funktioner på det administrative område, herunder lønudbetaling og personaleadministration. På de tekniske områder er blandt andet affald, varme, el, vand, og spildevand samt ansatte ved kommunale beredskaber undtaget fra lockout.

Den helt præcise afgrænsning af, hvilke dele af Norddjurs Kommune, der kan blive ramt af konflikt ligger endnu ikke klar.

Nødberedskaber:

I forbindelse med en konflikt oprettes der nødberedskaber på en række vitale funktioner, som ikke kan undværes. Dette gælder primært på ældreområdet, samt enkelte andre områder, hvor et beredskab skal opretholdes for at sikre liv og førlighed for de personer, der afhængige af en given ydelse.

Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret, hvor parterne enes om etablering af nødberedskaber.