Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Takstoversigt

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år taksterne.

I forbindelse med budgetvedtagelsen godkender kommunalbestyrelsen hvert år taksterne

Nedenfor ses et mindre udpluk af taksterne gældende for 2021 og 2022:

Takster i kr. 2021 2022
Børn og unge:  Dagplejen         
Månedlig betaling, 48 timer ugentlig 2.861 2.887
Børn og unge:  Daginstitutioner    
0-2 årige per mdr. 2.918 3.189
3-6 årige per mdr., heldags 1.595 1.743
3-6 årige per mdr., halvdags 797 871
Børn og unge:  SFO    
Heldagstakst per mdr. i 11 mdr. 1.890 1.929
   
Ældreområdet: madservice inkl. udbringning    
Almindelig hovedret 54,00 57,00
Biret 10,00 10,00
  • Øvrige takster for børnepasning findes her.