Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Takstoversigt

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år taksterne.

I forbindelse med budgetvedtagelsen godkender kommunalbestyrelsen hvert år taksterne

Nedenfor ses et mindre udpluk af taksterne gældende for 2020 og 2021:

Takster i kr. 2020 2021
Børn og unge:  Dagplejen         
Månedlig betaling, 48 timer ugentlig 2.665 2.861
Børn og unge:  Daginstitutioner    
0-2 årige per mdr. 2.902 2.918
3-6 årige per mdr., heldags 1.586 1.595
3-6 årige per mdr., halvdags 793 797
Børn og unge:  SFO    
Heldagstakst per mdr. i 11 mdr. 1.784 1.890
   
Ældreområdet: madservice inkl. udbringning    
Almindelig hovedret 52,25 54,00
Ta' selv menu 52,25 54,00
Lille hovedret 51,25 53,25
Biret 6,00 10,00
  • Øvrige takster for børnepasning findes her.