Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Letbanen til Grenaa

Norddjurs stiger på letbanen

Den 30. april 2019 begyndte letbanen at køre almindelig letbanedrift på strækningen mellem Grenaa og Aarhus.

Timedrift mellem Grenaa og Aarhus 

I Aarhus Letbanes pressemeddelelse skriver de, at letbanen indleder driften til Grenaa med timedrift mellem Ryomgård og Grenaa, samt halvtimesdrift mellem Ryomgård og Aarhus H. På et senere tidspunkt, når Banedanmark er færdig med at hastighedsopgradere strækningen, og Aarhus Letbane har etableret krydsningsspor i Trustrup, bliver der også halvtimesdrift mellem Grenaa og Ryomgård.

Fra 30. april 2019 vil frekvensen af afgange mellem Mårslet og Aarhus ligeledes blive øget fra to til fire afgange i timen på hverdage. Samtidig øges frekvensen på den indre strækning fra seks til otte afgange i timen på hverdage i dagtimerne.

Tålmodige bilister

Med genåbningen af strækningen mellem Aarhus og Grenaa skal bilisterne atter vænne sig til, at bommene går ned i overkørslerne. Den tid, som bommene er nede, svarer til bomtiderne for den tidligere nærbane. Flere steder på strækningen – f.eks. i Lystrup – betyder et øget antal afgange dog også, at der bliver flere tidspunkter på dagen, hvor bommene går ned for bilister, cyklister og gående. Den forbedrede frekvens og service for Letbanens kunder vil således stille krav om øget tålmodighed fra de øvrige trafikanters side.

Også letbanens kunder kan dog få brug for lidt tålmodighed i de første uger. Belært af erfaringer fra åbningen af strækningen til Odder, må der i opstartsfasen forventes nogle uregelmæssigheder, indtil alle aktører har fået mere erfaring med driften af den nye strækning. Desuden medfører åbningen af strækningen til Grenaa, at der laves mindre justeringer af den samlede køreplan, herunder hvilke perroner der benyttes.

Tilgængelighed

Hvad angår tilgængelighed på strækningen til Grenaa gælder de samme forudsætninger som på strækningen til Odder: Der er tale om ombygning af gamle, eksisterende perroner. Flere steder giver det de kendte udfordringer mht. af- og påstigning, bl.a. hvor perronerne er placeret i kurver, idet letbanen naturligvis skal overholde gældende krav til sikkerhed og tolerancer i forhold til perroner, skinneanlæg og letbanetog.

Som tidligere udmeldt pågår arbejdet med at finde løsninger, der kan forbedre tilgængeligheden yderligere i forhold det oprindeligt projekterede. De foreslåede løsninger og den tilhørende økonomi vil til sommer blive forelagt til politisk behandling i ejerkredsen såvel som hos de berørte kommuner. Læs letbaneselskabets fulde pressemeddelelse her: https://www.letbanen.dk/nyheder/nyheder/2019/grenaa-driftsstart/

Rabatter og priser

Midttrafik tilbyder letbanekunder rabat på rejsen med Letbanekortet, når Letbanen åbner mod Grenaa. Med Letbanekortet kan kunderne rejse frit med både Letbanen og Midttrafiks busser langs hele letbanestrækningen i 30 dage for 800 kr. Normalprisen for et Letbanekort til strækningen mellem Grenaa og Aarhus H er 1.610 kr. 

Midttrafiks særtilbud er til letbanekunder, der rejser langt på letbanestrækningen. Det kan kun købes i Midttrafik app fra 30. april og frem til 30. juni 2019. Find mere information om priser, køreplaner mm. her: https://www.midttrafik.dk/koreplaner/letbanen/

Ud over det billige pendlerkort, kan kunder gennem hele juli måned rejse med en dagsbillet i Letbanen for kun 50 kr. Voksne kan have to børn med gratis, og børn uden følge af en voksen kan rejse for 25 kroner. Normalt koster en enkeltbillet mellem Aarhus og Grenaa 110 kroner, så der er tale om mindre end halv pris i juli.

Derudover vil der d. 12. maj være gratis kørsel med letbanen på hele strækningen i forbindelse med den officielle indvielse, også sponsoreret af Midttrafik.