Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grib chancen for at arbejde fagligt, ambitiøst og intensivt i et af leve/bo miljøerne i Område Ørum

Tilbage

Ørum Bo- og Aktivitetscenter og Bofællesskaberne søger i alt 3 socialpædagoger eller medarbejdere med anden relevant uddannelse fx. Socialrådgiver, lærer eller Social- og Sundhedsassistent. Alternativt er medarbejdere med erfaring med målgruppen også velkomne til at søge.

 • Specifik omkring den ene stilling ønskes lyst, viden og god erfaring indenfor Autismespektrumforstyrrelser samt botilbud 85. Stillingen er på 37 timer.

 • Den anden stilling er i et intensivt pædagogisk botilbud for bl.a. borgere med dom til bo- og ophold 108 og 107, erfaring herfra meget velkomment. Stillingen er på 37 timer.

 • Den tredje stilling er i Bofællesskaberne - et tæt hjemligt miljø i to små bofællesskaber. Stillingen er på 30 timer.


Vi søger medarbejdere, der er rolige og varme i deres udstråling, samt fagligt kan arbejde struktureret med tydelig og anerkendende kommunikation.
Det er vigtigt med klare aftaler og en konkret rammesætning, som er individuelt tilrettelagt.
Medarbejdere, der "smiler med øjnene – er rolige og udstråler sikkerhed i en tillidsfuld relation", og som kan supplere teamets øvrige faglige og personlige kompetencer.
Vores tilgang er inspireret af Gentle Teaching og Low Arousal, samt en struktureret pædagogik, hvor genkendelighed og forudsigelighed er nøgleord.
Vi har fælles taget uddannelse i den Motiverende Samtale samt er aktuelt i gang med en fælles faglig udvikling indenfor Procesbaseret Dokumentation.


Din profil:

 • Du har et sundt psykisk overskud, evner at bevare overblikket og roen, og kender til konflikthåndtering

 • Du kan arbejde struktureret og som en del af et team, der naturligt arbejder i forlængelse af hinanden. Du er en teamplayer.

 • Du er tydelig og loyal overfor teamets beslutninger og anerkendende i din formidling både mundtligt og skriftligt, samt i en direkte dialog.

 • Du levendegør aktivt medledelse i hverdagens mange gøremål og giver følgeskab til den ledelsesmæssigt drøftede og formidlede retning og rammer.

 • Du er initiativrig, kan tage ansvar, har et positivt livssyn og deler dette.

 • Du er anerkendende, åben og lyttende i din tilgang til borgere, pårørende og øvrige kollegaer samt samarbejdspartnere.

 • Du er fagligt velfunderet, er velovervejet og reflekterende i forhold til egen praksis.

 • Du tænker på tværs af organisationen og tænker det arbejdsmæssige fællesskab som en ressource "Sammen er vi stærkest".


Der skal påregnes skiftende arbejdstider og weekend arbejde. Der er ansat faste vågne nattevagter.

Ansættelse snarest muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger på hverdage mellem kl. 9-15 ved:
Afdelingsleder Susanne Brochmann Hansen tlf. 40 27 94 70,
mail: sbh@norddjurs.dk eller leder Birte Kousted tlf. 40 10 75 04,
mail: bik@norddjurs.dk

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: den 18. maj 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes 21. maj 2021.


Område Ørum er en del af Socialområdet i Norddjurs Kommune. Vi er tværfagligt sammensat med ca. 60 medarbejdere fordelt på 5 afdelinger som omfatter Nyvang stuen, Nyvang, "Aktiveringen", Nøddebo og bofællesskaberne Kornvænget og Åparken.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap & Psykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  18-05-2021

 • Kontaktperson

  Birte Kousted

 • Telefonnummer

  40 10 75 04