Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forebyggelse og Tidlig Indsats søger fremskudt socialrådgiver

Tilbage

Forebyggelse og Tidlig Indsats har en ledig fremskudt rådgiverstilling på 37t/ugtl., som ønskes besat 15.08.21.

Fremskudt indsats er kernen i det forebyggende arbejde, som skal ind på et så tidligt tidspunkt, at forebyggelse er en realistisk mulighed og tager udgangspunkt i at børn og forældre er ekspert i eget liv. De fremskudte rådgivere er organiseret i afdelingen Forebyggelse og Tidlig Indsats og har her en koordinerende tovholderfunktion og kan bl.a. hurtigt og smidigt iværksætte foregribende indsatser jf. servicelovens 11.3.

Dine primære arbejdsopgaver vil være tidlig opsporing af børn og unge i mistrivsel, socialfaglig råd og vejledning og sparring til lærere og pædagoger, kvalificere henvendelser/underretninger til Modtagelsen, korte samtaleforløb med børn, unge og familier, visitere til vejledningsforløb til børn og unge jf. 11.3 og i det hele taget understøtte det gode samarbejde på tværs.

Vi søger en faglig dygtig og engageret fremskudt rådgiver, der brænder for børne- og unge området og for tidlig opsporing og forebyggende indsatser. Som fremskudt rådgiver i afd. Forebyggelse og Tidlig Indsats bliver du en del af et team på 4, der i samarbejde med kolleger, familiebehandlere og kontaktpersoner, leverer tidligt forebyggende og tværfaglige indsatser i et tæt samarbejde med familier, børn, unge og vore samarbejdspartnere. Afdelingens opgaver består i familiestøttende, forebyggende og foregribende indsatser, samtaleforløb til børn, unge og deres familier, gruppetilbud, Åben Anonym Rådgivning, Åben Anonym Psykolog Rådgivning, generel råd og vejledning jf. servicelovens 10, samt deltagelse i tværfaglige projekter.

Forebyggelse og Tidlig indsats er en del af en aftaleenhed, der også indbefatter Familiehuset og Sundhedsplejen. Aftaleenheden, der er organiseret under socialområdet, har et ledelsesteam på 3, en leder, samt to afdelingsledere. Personalegruppen er bredt tværfagligt sammensat og består af ca. 70 medarbejdere, der arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og opvækstbetingelser for børn. Desuden er der et stort antal eksternt ansatte, der løser 54, 84 og 45 opgaver.

Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen består af 4 fysiske afdelinger og 6 sundhedsplejeklinikker – beliggende i Grenå og Allingåbro. Sekretariatet er fysisk placeret på Markedsplads 6 i Allingåbro. Som fremskudt rådgiver vil du få fysisk base i afdelingen på Karen Blixensvej 1E i Grenaa. Meget af dit daglige arbejde kommer efter henvendelse til at foregå på skoler, daginstitutioner, i familiens hjem og i aftaleenhedens andre afdelinger. Man har således ikke egne skoler eller daginstitutioner, men dækker bredt i kommunen.


Vores forventninger til dine personlige og faglige kvalifikationer:

 • Du er uddannet socialrådgiver med erfaring i familiearbejde og relevant efteruddannelse
 • Du har erfaring med børnesamtaler og konfliktløsning
 • Du har viden om relevant lovgivning
 • Du har gode kommunikative evner og er tillidsskabende
 • Du har en anerkendende og positiv tilgang til opgaverne, kolleger og samarbejdspartnere
 • Du kan arbejde på tværs, i et team og selvstændigt
 • Du er optaget af at finde gode, helhedsorienterede og tværfaglige løsninger
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdssted og arbejdstid. Der må forventes at være en del sen eftermiddagsarbejde


Vi tilbyder dig:

 • En fagligt udfordrende og spændende arbejdsplads
 • Høj grad af frihed til kreativ opgaveløsning
 • Mulighed for at være med til at udvikle indholdet i jobbet
 • Faglig sparring med kompetente kolleger og ledelse med fokus på kvalitet
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afd. leder Ann Langberg på tlf. 23 33 16 92 eller leder Annette Kristensen på tlf. 89 59 42 71.

Ansøgningsfrist:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 13.06.21.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 22.06.21.

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Undervisning, Børn & Unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  13-06-2021

 • Kontaktperson

  Annette Kristensen

 • Telefonnummer

  89 59 42 71