Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Barselvikariat som lærer på Rougsøskolen 37 timer ugentligt pr. 1. august 2021

Tilbage

Rougsøskolen søger en lærer til barselsvikariat på 37 timer ugentligt til at undervise i dansk, engelsk, idræt, kristendom og historie i perioden fra 1. august 2021 og forventet slutdato 3. juni 2022. Vi kan også tilbyde dig at undervise i svømning.

Rougsøskolen er den lokale folkeskole i landsbyen Ørsted for 0.-6.årgang med ca. 150 børn. Her har alle ansatte som kerneopgave, "-at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet. " Norddjurs kommune har 4 værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, disse værdier er grundlaget for skolens virke og er med i alt det vi gør.
Vi har brug for en person, som har evnen til at ville,- og lysten til at turde kaste sig ud i de forskellige opgaver, der er på en skole.


Vi tilbyder:

 • En velfungerende skole med et pædagogisk grundlag, der bygger på en systemisk anerkendende tilgang.
 • Eget skrivebord, pc, og iPad til forberedelse.
 • Smartboard i alle undervisningslokaler
 • Et engageret personale og ledelse.
 • Et godt arbejdsmiljø med en dygtig og ambitiøs personalegruppe.
 • Teamsamarbejde omkring klasser og fag.
 • Supervision/sparring.
 • Mulighed for at præge og videreudvikle dig selv og skolen.
 • Børn og forældre, der gør deres bedste.Dine opgaver vil være:

 • Planlægning, forberedelse og undervisning i ovenstående fag i 4. - 6.kl.
 • Deltage i teamsamarbejde omkring fag og klasser
 • At være med til at udvikle skolen og hele organisationen Børneby Nord.

Vi forventer, at du:

 • Har linjefag i dansk
 • Er en tydelig voksen, sammen med alle børnene.
 • Kan indgå konstruktivt i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med faglig refleksion og sparring, der skaber læring for skolens elever.
 • Kan sætte mål, angive tydelige forventninger og skabe rammer for elevernes læring og trivsel,
 • Er anerkendende, tydelig og empatisk med gode relationskompetencer.
 • Er åben, iderig, nysgerrig og ser dialog og samarbejde med kollegaer og ledelse, som en selvfølgelighed.
 • Har humor
 • Har fokus på både elevernes faglige progression og trivsel.


Du kan se mere på vores hjemmeside www.børnebynord.dk

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest fredag d. 21.maj 2021
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 24.


Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ved spørgsmål eller forespørgsel om besøg kontakt konstitueret områdeleder Carsten Sommergreen på tlf. 89 59 43 44 eller 22 72 53 54.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Undervisning, Børn & Unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Midlertidig ansættelse

 • Ansøgningsfrist

  21-05-2021

 • Kontaktperson

  Carsten Sommergren

 • Telefonnummer

  22 72 53 54