Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Engageret og faglig kompetente social- og sundhedshjælpere søges til faste stillinger som dagvagt med weekend arbejde hver 3. weekend på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården

Tilbage

Vi søger social- og sundhedshjælpere til faste stillinger på 30 – 37 timer/uge med ansættelse den 1. juni 2021 eller snarest muligt.

På plejecenter Violskrænten og Grønnegården har vi fokus på udvikling af plejen ud fra en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. Du vil bliver tilknyttet en bo-enhed i et af de 3 HUSE, og sammen med de tværfaglige kolleger er den primære opgave at varetage helhedsplejen til plejecenterets beboere og skabe et godt hverdagsliv i samarbejde med beboerne.

Vi samarbejder med Lægefællesskabet, som kommer fast på plejecenteret 2 gange om ugen.


Det forventes, at du

 • har interesse i at skabe et godt hverdagsliv i samarbejde med vores beboere og arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang
 • selvstændigt og sikkert kan varetage den grundlæggende pleje og praktisk hjælp.
 • kan varetage delegerede opgaver på forsvarlig vis og kan arbejde ud fra instrukser og procedure
 • mestre mundtlig og skriftlig kommunikation og har erfaring med sundhedsfaglig dokumentation i elektronisk omsorgssystem
 • er reflekterende over egen og andres praksis.
 • kan arbejde tværfagligt med fokus på beboernes behov
 • er stabil og tager ansvar for såvel dine egne opgaver som for fælles opgaver i bo-enheden
 • er fleksibel og har et godt humør
 • kan se muligheder frem for begrænsninger, er positiv og har et godt overblik


Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er et stort, moderne og veletableret plejecenter, hvor faglighed og kvalitet vægtes højt. Plejecenteret er fordelt på 2 adresser og opdelt i 3 HUSE med i alt 126 plejeboliger. De 126 beboere er fordelt i 9 bo-enheder.


Vi tilbyder:

 • en arbejdsplads i konstant udvikling, hvor der er plads til kreativitet og gode ideer
 • faglig og personlig udvikling individuelt i det team og hus du tilknyttes
 • en arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel og arbejdsglæde
 • engagerede og dygtige kollegaer
 • introduktions program med en god og grundig introduktion samt mulighed for mentor i den første tid af ansættelsen


Stillingerne er i dagvagt med weekend arbejde hver 3. weekend eller 2 weekender på 6 uger, hvis det passer bedre til dig.

Ansøgningsfrist er den 19. maj 2021
Samtalerne forventes afholdt den 25. og 26. maj 2021


Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte:
Afdelingsleder Helle Schmidt Kjeldgaard på tlf. 40 12 37 93 eller plejecenterleder Anette Eriksen på tlf. 30 56 43 88 på hverdage mellem kl. 8 og 15.

Du kan ligeledes finde oplysninger på vores hjemmeside www.violskraenten.norddjurs.dk


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  19-05-2021

 • Kontaktperson

  Helle Schmidt Kjeldgaard

 • Telefonnummer

  40 12 37 93