Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

2 familiebehandlere til Familiehuset i Norddjurs Kommune

Tilbage

Familiehuset søger to erfarne familiebehandlere, der brænder for arbejdet med udsatte børn og unge, er fagligt og metodisk velfunderet og har lyst og mod på at arbejde i en travl enhed under stadig udvikling.

Vi har nemlig fået mulighed for at ansætte yderligere to familiebehandlere på 37 timer om ugen med virkning fra 1. august 2021.

Familiehuset er Norddjurs Kommunes dagbehandlingstilbud til gravide og familier, børn og unge i alderen 0-18 år. Vores opgaver visiteres fra sagsbehandlerne og omfatter en bred vifte af foranstaltningsopgaver i henhold til servicelovens paragraffer: Familiebehandling, PMTO, sorg- og kriseindsats, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, støttet samvær, supervision af plejefamilier samt gruppetilbud.

Familiehusets personale er tværfagligt sammensat og består af psykologer, pædagoger, sygeplejersker m.fl., der alle har relevante efteruddannelser. Dine nærmeste kolleger består af i alt 17 personer, fordelt på 2 teams. Vores fælles faglige grundlag er systemisk, narrativt, neuroaffektivt og mentaliserende. Vi er derudover en arbejdsplads, som lægger vægt på løbende at indhente ny inspiration og udvikle nye metoder.

Vi har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med børn, unge og deres familier, og der er fokus på inddragelse af familier og netværk, ligesom vi lægger stor vægt på at vores tilbud er individuelt og fleksibelt tilpasset til den enkelte familie.

Behandlingstilbuddene er bygget op omkring individuelle samtaler, familiesamtaler, familieaktiviteter, forældresamtaler, netværksmøder, samt gruppeforløb.

Familiehuset består af 3 afdelinger beliggende på Gymnasievej 5 i Grenå, Åboulevarden 68 i Grenå og Markedsplads 6 i Allingåbro. Disse to stillinger har fysisk base på Markedsplads 6 i Allingåbro og opgaverne vil primært bestå i familiebehandling, herunder særligt intensive hjemmebaserede familiebehandlings- indsatser, samt støttet samvær. Selvom der er fysisk base i Allingåbro, vil der, alt efter hvor arbejdsopgaverne er placeret, også skulle arbejdes i Familiehusets øvrige afdelinger.

Familiehuset er i øvrigt en del af en aftaleenhed, der også indbefatter Forebyggelse og Tidlig Indsats og Sundhedsplejen. Aftaleenheden består af 4 fysiske afdelinger og 6 sundhedsplejeklinikker – beliggende i Grenå og Allingåbro. Sekretariatet er fysisk placeret på Markedsplads 6 i Allingåbro. Aftaleenheden, der er organiseret under socialområdet, har et ledelsesteam på 3, en leder, samt to afdelingsledere og en fagkoordinator. Personalegruppen er bredt tværfagligt sammensat og består af ca. 70 medarbejdere, der arbejder målrettet på at skabe de bedste udviklings- og opvækstbetingelser for børn. Sammen har vi fokus på at koordinere og optimere effekten af de forebyggende indsatser og foranstaltninger, samt på at udvikle nye, tværfaglige og sammenhængende tiltag. Derudover er der et stort antal eksternt ansatte, der løser 54, 84 og 45 opgaver.

Vi har en uformel omgangstone, har det sjovt med hinanden og engagerer os i vores arbejde og overfor hinanden. Du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde og dagligdagen i huset.


Vi forventer at du

 • Har en relevant faglig baggrund (fx pædagog eller socialrådgiver)
 • Har erfaring med familiebehandling og har relevant terapeutisk efteruddannelse
 • Kan sætte handleplanen i centrum for indsatsen og tilrettelægge behandlings-indsatsen i samarbejde med familierne og teamet
 • Er vedholdende og systematisk og kan holde fokus på de ønskede forandringer/mål
 • Har lyst til at kvalitetsudvikle metoder og behandlingstilbud til børn og deres familier
 • Har erfaring med team-samarbejde og tværfagligt samarbejde
 • Er psykisk robust og kan bevare overblik og fokus i komplekse situationer
 • Mulighed for i et vist omfang at arbejde på de tidspunkter, hvor familierne har behov for støtten (som udgangspunkt i hverdage mellem kl. 8 og 20).


Vi tilbyder

 • Et personligt og fagligt udviklende job
 • Introduktion og oplæring i arbejdsopgaverne fra kolleger og ledelse
 • Ekstern supervision og kollegial sparring
 • Engagerede og omsorgsfulde kolleger i et tværfagligt behandlerteam, hvor ligeværdighed, ærlighed og tryghed er vigtige værdier.

Der må påregnes brug af egen bil i jobbet.

Stillingen er til besættelse 01.08.21.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Pia Stab. Tlf. nr.: 89 59 42 73 eller leder af Forebyggelse og Tidlig Indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen, Annette Kristensen. Tlf.: 89 59 42 71.

Ansøgningsfrist d. 06.06.21.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 17.06.21 i Familiehusets afd., Markedsplads 6, 8961 Allingåbro.

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Undervisning, Børn & Unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  06-06-2021

 • Kontaktperson

  Leder, Annette Kristensen

 • Telefonnummer

  89 59 42 71