Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ferievikarer til Døgngenoptræning, Træningscenter Auning

Tilbage

Vi søger ferievikarer til Døgn Genoptræning i Auning Træningscenter, Norddjurs Kommune.
Periode og timetal efter aftale, dog forventer vi at du kan arbejde i juli og august. Både dag og aftenvagter, evt. nattevagter.

Vi søger sosuassistenter, sygeplejersker eller sygeplejestuderende i sidste semester, som har lyst til at få erfaring indenfor genoptræning og rehabilitering på avanceret niveau.

Vi er et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosuassistenter, sygeplejersker, forløbskoordinatorer og en neuropsykolog. Vi sætter stor pris på vores forskelligheder både faglige og personlige til gavn for de borgere vi møder. Vi er et team der har det et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone og hvor vi hjælper hinanden.
Vi er en lille enhed med 8 pladser og arbejder med borgere efter sundhedslovens 140 og servicelovens 86, inden for det neurologiske, ortopædkirurgiske, medicinske og geriatriske område. Ud over et genoptræningsbehov har borgerne ofte flere sygeplejemæssige behov, der gør at de har brug for Døgngenoptræning.

Vores hverdag er kendetegnet af høj faglig kvalitet, hvor vi opnår resultater med udgangspunkt i borgernes mål, fysisk, psykisk og socialt. Samarbejde med andre regionale og kommunale samarbejdspartnere og læger, indgår som en stor del af det daglige arbejde.
Afdelingen går en fremtid i møde som Hjerneskade Center og dagligdagen bærer præg af at vi har et fagligt højt niveau der stadig udvikles, særligt inden for det neurologiske område. Vi tilbyder sidemandsoplæring og faglig sparring.


Kvalifikationer:

• Du har positiv tilgang til opgaverne og et godt humør
• Besidder høj faglighed
• Du har gode samarbejdsevner
• Du kan motivere borgeren og pårørende.
• Du er i besiddelse af gode kommunikative egenskaber både skriftligt og mundtligt

Vi sørger for en god introduktion til vores arbejdsplads og det faglige område.

Ansættelsessted: Sundhed og Træning, Elme alle 6. Auning
Løn og ansættelsesforhold: Efter overenskomst

Ansættelsestidspunkt: den 1. juli 2021 eller efter aftale
Ansøgningsfrist: den 31. maj 2021


Samtaler afholdes løbende

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen kan du kontakte Vagtplanlægger Ane Pej Vilsgaard tlf. 20 22 67 39


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Varierende timetal

 • Varighed

  Midlertidig ansættelse

 • Ansøgningsfrist

  31-05-2021

 • Kontaktperson

  Susanne Bækgaard

 • Telefonnummer

  51 56 22 62