Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erfaren Sosuassistent til Døgngenoptræning, Auning Træningscenter

Tilbage

Vi søger en Sosu assistent til en spændende stilling til Døgn Genoptræning i Auning Træningscenter, Norddjurs Kommune.

Afdelingen går en fremtid i møde som Hjerneskade Center og dagligdagen bærer præg af at vi har et fagligt højt niveau der stadig udvikles, særligt inden for det neurologiske område.
Stillingen som social og sundhedsassistent er med 5 weekendvagter over 12 uger fortrinsvis dagvagt med få aftenvagter.
Vi er en lille enhed, som ligger vægt på godt arbejdsmiljø og vægter faglighed højt. Derfor hjælper vi hinanden med at dække både aften og dagvagter ved ferie, sygdom mm. Timetal 30 eller efter aftale.

Vi er et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosuassistenter, sygeplejersker, forløbskoordinatorer og en neuropsykolog. Vi sætter stor pris på vores forskelligheder både faglige og personlige til gavn for de borgere vi møder.

Vi arbejder med borgere efter sundhedslovens 140 og servicelovens 86, inden for det neurologiske, ortopædkirurgiske, medicinske og geriatriske område. Ud over et genoptræningsbehov har borgerne ofte flere sygeplejemæssige behov, der gør at de har brug for Døgngenoptræning.

Vores hverdag er kendetegnet af høj faglig kvalitet, hvor vi opnår resultater med udgangspunkt i borgernes mål, fysisk, psykisk og socialt. Samarbejde med andre regionale og kommunale samarbejdspartnere og læger, indgår som en stor del af det daglige arbejde.


Kvalifikationer:

 • Du har positiv tilgang til opgaverne og et godt humør
 • Besidder høj faglighed og kan varetage både fagspecifikke og tværfaglige opgaver med udgangspunkt i borgerens genoptræningspotentiale og mål
 • Du har erfaring med tværfagligt samarbejde og er god til relations arbejde
 • Erfaring fra det neurologiske område, eller lyst til at uddanne dig indenfor området.
 • Du kan motivere borgeren og pårørende.
 • Du kan vejlede og undervise borgeren og pårørende i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser
 • Du er i besiddelse af gode kommunikative egenskaber både skriftligt og mundtligt


Vi sørger for en god introduktion til vores arbejdsplads og det faglige område.

Ansættelsessted: Sundhed og Træning, Elme alle 6. Auning
Løn og ansættelsesforhold: Efter overenskomst

Ansættelsestidspunkt: den 1. juli 2021 eller efter aftale
Ansøgningsfrist: den 12.maj 2021
Samtaler afholdes den 18.maj 2021


Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen kan du kontakte Aftaleholder Susanne Bækgaard på tlf. 51 56 22 62 eller Forløbskoordinator Anne Grethe Christensen på tlf. 89 59 21 81.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  12-05-2021

 • Kontaktperson

  Susanne Bækgaard

 • Telefonnummer

  51 56 22 62