Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ergoterapeut til Døgngenoptræning, Auning

Tilbage

Ergoterapeut til fast stilling i Døgngenoptræning Norddjurs Kommune

Ergoterapeut med energi, kreativitet og neurologisk erfaring søges til fast stilling i Døgngenoptræningsafdelingen, Auning, Sundhed og træning, Norddjurs Kommune
Vi søger en ergoterapeut til besættelse i Døgngenoptræningsafdelingen, pr.1.juli 2021 eller efter aftale. Timetal som udgangspunkt 30 timer eller mere.

Afdelingen går en fremtid i møde som Hjerneskade Center og dagligdagen bærer præg af at vi har et fagligt højt niveau der stadig udvikles, særligt inden for det neurologiske område. Der søges derfor en ergoterapeut med stærkt fagligt fundament inden for neurologien.


Døgngenoptræningsafdelingen har aktuelt 8 pladser, hvor borgeren er "indlagt" hele døgnet til genoptræning.
Som ergoterapeut i Døgnafdelingen, vil du komme til at varetage en bred vifte af træningsopgaver inden for de neurologiske, ortopædkirurgiske og geriatriske specialer – størstedelen af opgaverne vil være indenfor det neurologiske område, og du vil skulle tilbyde træning efter både Serviceloven og Sundhedsloven. Omtrent 90 % af træningen foregår på avanceret og specialiseret niveau, så det stiller krav til dine faglige kompetencer.


Udgangspunktet for det gode rehabiliteringsforløb er et tæt samarbejde med borgeren og pårørende omkring borgers egne mål.
Genoptræningen foregår på fysisk, kognitivt, omgivelses og aktivitetsniveau og vi har derfor et tæt tværfagligt samarbejde både internt i huset og med vores eksterne samarbejdspartnere.
Den enkelte træningsforløb strækker sig fra få uger til længere forløb på måneder og er i høj grad styret af borgers ønsker, mål og potentiale.

Vi er et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosuassistenter, sygeplejersker, og forløbskoordinatorer. Derudover har vi tilknyttet neurofaglige koordinatorer og neuropsykolog. Vi sætter stor pris på vores forskelligheder både faglige og personlige til gavn for de borgere vi møder.

Om dig:

 • Erfaring og fagligt stærk inden for det neurologiske område
 • Du skal have humor, gerne være lidt finurlig og kunne grine af dig selv
 • Tænker rehabiliterende med udgangspunkt i borgerens mål
 • Har et bredt fagligt fundament
 • Har erfaring med og lyst til et tæt tværfagligt samarbejde
 • Har gerne erfaring med at arbejde i døgngenoptræning
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner, da berøringsfladen i arbejdet er stor


Vi tilbyder:

 • Fantastiske kolleger.
 • En afvekslende arbejdsdag
 • Et tæt tværfagligt samarbejde som prioriteres højt i det daglige arbejde
 • En arbejdsplads med ægte arbejdsglæde, engagement og høj faglig kvalitet
 • En arbejdsplads hvor opgaverne er varierede og udfordrende, og der er høj grad af personligt ansvar og handlefrihed

Vi tilbyder uddannelse/ kompetenceudvikling indenfor området efter behov.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til afdelingsleder Susanne Bækgaard 51 56 22 62 eller ergoterapeut Janni Clemens, mobil 23 23 60 67

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 12. maj 2021
Samtaler forventes at foregå: 17. maj 2021


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  12-05-2021

 • Kontaktperson

  Susanne Bækgaard

 • Telefonnummer

  51 56 22 62