Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Visionær og samskabende distriktsleder søges til Børneby Nord

Tilbage

Er du en tillidsskabende leder, der samler og kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Børneby Nord? Brænder du for sammenhængende børneliv og helhedsorienterede tilgange og løsninger? Kan du bringe medarbejdernes og afdelingsledernes kompetencer i spil og skabe gode vilkår for det daglige arbejde og det gode arbejdsmiljø? Så er det dig, vi har brug for som ny distriktsleder til Børneby Nord.

Du bliver en del af et stærkt, fagligt fællesskab, hvor vi arbejder for at skabe miljøer, hvor alle børn ses, lærer, trives, udvikles og tør livet. Vores arbejde er funderet i Norddjurs Kommunes fælles værdier – tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab – der er med i alt hvad vi gør og er det, der binder os sammen. Fordelen ved at være en børneby er, at vi samarbejder omkring børnenes trivsel, udvikling og læring i et helhedsperspektiv og med en stærk lokal forankring.

Børneby Nord består af 686 børn og ca. 150 medarbejdere fordelt på 3 skoleafdelinger fra 0.-6. klasse i henholdsvis Ørsted, Vivild og Allingåbro, SFO ved hver skoleafdeling, 3 daginstitutioner, 1 specialklasseafdeling og 15 dagplejere. Som distriktsleder bliver du leder for et team bestående af 4,5 afdelingsledere, der har den daglige ledelse tæt på kerneopgaven.

Du får ansvaret for, at Børneby Nord også fremadrettet har en tydelig strategisk retning, der er i tråd med Norddjurs Kommunes visioner og politikker på området. Du har desuden det overordnede faglige, økonomiske, administrative og personalemæssige ansvar. Du skal således kunne favne bredt og være dygtig til distribueret ledelse, da opgaverne er mangeartede og komplekse.

Du refererer til skole- og dagtilbudschefen, og indgår i et lederforum på tværs af det kommunale skole- og dagtilbudsområdet bestående af 10 ledere samt skole- og dagtilbudschefen. Som ny leder vil du få en mentor tilknyttet.

Vi søger en leder, der kan lide spændingsfeltet mellem på den ene side at lede i det overordnede fælles strategiske felt, og på den anden side at lede og udvikle Børneby Nord sammen med bestyrelsen, afdelingslederne og medarbejderne. Du har fokus på samskabende processer, så ledere, medarbejdere og forældre kan se, hvor I skal hen og inddrages i, hvordan det skal lykkes. Samtidig skal du have blik for de enkelte afdelingers og lokalsamfunds forskelligheder.


Hvad er opgaverne?
Vi forventer at du har fokus på følgende opgaver:

 • Sikre børnebyens fortsatte fokus på udvikling af stærke læringsmiljøer gennem samskabende processer

 • Sikre at børnebyen har en tydelig profil udadtil og er en central katalysator i lokalsamfundet

 • Bidrage til opbygningen af professionelle læringsfællesskaber internt i børnebyen og på tværs af Skole-og dagtilbudsområdet herunder fokus på de gode overgange

 • Bidrage til at videreudvikle og styrke det tværfaglige samarbejde omkring børnene og deres familier i et tæt samspil med afdelingen for Trivsel og Læring, sundhedsplejen, Familieafdelingen samt områdets foreningsliv.

 • Fortløbende udvikling af de faglige kompetencer hos medarbejderne og lederne

 • Udviklingen af forældresamarbejdet og bestyrelsesarbejdet gennem dialog og nytænkning

 • Sikre et godt arbejdsmiljø i børnebyen og et godt samarbejde i det lokale MED-udvalg

Din profil

 • Du er en synlig leder, der er lyttende, besidder empati og har stærke relationelle kompetencer

 • Du kan lede gennem ledere og vægter teamledelse og sparring højt

 • Du arbejder ud fra en systemisk anerkendende og tillidsbaseret tilgang

 • Du skaber forståelse og sammenhængskraft såvel indadtil som udadtil omkring udviklingen af det gode børneliv i området

 • Du kan agere i det politiske felt og i en organisation med mange interessenter

 • Du formår at skifte perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn

 • Du er en stærk og tydelig kommunikator – både i tale og på skrift

 • Du arbejder struktureret og vægter planlægning højt

Din erfaringsmæssige baggrund

 • Du har en pædagogisk eller skolemæssig uddannelsesbaggrund

 • Du har ledelseserfaring

 • Du har erfaring med budgetlægning og økonomiopfølgning


Ansøgning
Ansøgningen med relevante bilag skal være indsendt via Emply senest den 16. maj 2021.

Første samtalerunde forventes afholdt den 25. maj og anden samtale den 2. juni 2021. Der vil blive gennemført en personlighedstest imellem de to samtaler.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen på tlf. 42 72 92 19. Hvis du ønsker at besøge børnebyen, så får vi lavet en aftale herom.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  16-05-2021

 • Kontaktperson

  Lene Mehlsen Thomsen

 • Telefonnummer

  42 72 92 19