Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Pædagoger søges til Område Ørsted, Auning og Allingåbro

Tilbage

Vi er nu ved at have vores nye organisering på plads og mangler i den forbindelse 5 pædagoger til bostederne Stadionparken, Banesvinget og Kærvang.

Søger du en arbejdsplads med stor mulighed for faglig udvikling, variation i arbejdsopgaver samt engagerede kolleger?

ER DET NOGET FOR DIG - SÅ SE HER: 

Vores samlede arbejdsplads består af 6 botilbud, 3 dagtilbud og et bostøtte team, fordelt geografisk imellem Ørsted, Auning, Allingåbro og Gl. Estrup, for voksne med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med en fysisk alder på 18-75+ år.

Vores fokus er borgernes ret til et liv for fuld udblæsning! Ud fra de forudsætninger de hver især har. Vores faglige fundament bygger på en neuropædagogisk tilgang, med udarbejdelse af DPUer, neuroscreeninger og stressprofiler for derved at kunne møde borgeren netop der, hvor de har brug for det for at kunne udvikle sig. Vores organisation er tværfaglig og beriges, ud over pædagoger, bla. af ergoterapeuter, sygeplejersker, sosu-assistenter og ernæringsassistenter. På tværs arbejder vi på at se det hele menneske, og f.eks. adskille særhed, særpræg og sygdom. Vi lægger stor vægt på at have et godt samarbejde med de pårørende omkring deres familiemedlem.
Vi skal i gang med et stort projekt, hvor vi bl.a. skal idrætscertificeres. Projektet omfatter alle borgere og medarbejdere i vores organisation.


Vi søger 4 pædagoger til faste stillinger. Du bliver ansat i den nye organisation Område Ørsted/Auning/Allingåbro med dagligt virke på henholdsvis Banesvinget, Stadionparken eller Kærvang.

Timetal er 30-37 timer i gennemsnit pr. uge efter nærmere aftale. Arbejdstiderne er skiftende dag- og aftenvagter og weekendarbejde ca. hver 2-3. uge.

Vi har, som dine kommende kolleger en forventning om, at du kan anvende dine pædagogiske kompetencer og erfaring fra lignende job, eller som nyuddannet har et stærkt personligt ståsted med åbent sind og gode egen-refleksions evner.Vores forventninger er mangfoldige:
Du har fokus på at:

 • Sætte borgerne først.
 • Arbejde professionelt pædagogisk og sundhedsfagligt.
 • Være imødekommende, nærværende, klar og direkte i din kommunikation.
 • Bevare roen i pressede situationer, er psykisk stabil, og har overblik.
 • Er ansvarsbevidst og er fleksibel.
 • Være fysisk aktiv sammen med borgerne
 • Formulere dig skriftligt og mundtligt
 • Have gode samarbejdsevner og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Tage ansvar, er stabil og kan reflektere over din praksis.
 • Være rummelig, tydelig og empatisk
 • Medvirke til at indføre kommunikationsredskaber for borgerne og dagsstrukturer, som du loyalt arbejder efter
 • Have kendskab til - og kan bruge IT
 • Medvirke til at udvikle vores arbejdsplads i samarbejde med borgere, ledelse og kolleger samt pårørende
 • Du har kørekort.

Vi tilbyder:

 • Engagerede kolleger og et flerfagligt samarbejde
 • Et arbejdsmiljø, hvor vi arbejder målrettet med fagligheden samlet og individuelt
 • Et arbejde, der er lærerigt, udfordrende og under konstant udvikling
 • Deltagelse i temadage, supervision, uddannelse, kurser o.l.


Løn efter gældende overenskomst.
Har du spørgsmål eller andet du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte leder Annette Bro Rask-Vestergaard på tlf. 23 74 29 58 eller afdelingsleder Birgitte van der Burg på tlf. 23 99 18 38 eller afdelingsleder Maria Kjeldsen på tlf. 29 24 41 39.

Vi ser frem til at høre fra dig og læse din ansøgning.

Vi afholder to ansættelsessamtaler for de ansøgere, vi ser som mulige kommende kolleger.
Ansøgningsfrist den 21. maj 2021
Første samtalerunde: 24. og 26. maj 2021
Anden samtalerunde: 27. maj 2021
Tiltrædelse: snarest eller senest 1. juli 2021


Det skal bemærkes, at tidspunkter for samtalerne ikke kan ændres.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  25-05-2021

 • Kontaktperson

  Annette Bro Rask-Vestergaard

 • Telefonnummer

  23 74 29 58