Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Djurslandsskolen søger afdelingsleder

Tilbage

Djurslandsskolen søger afdelingsleder til en fast stilling pr. 1. august 2021.

Djurslandsskolen er en specialskole i Norddjurs kommune for børn med behov for vidtgående og vedvarende specialundervisning. Her går i alt cirka 115 børn i skole fra børnehaveklasse til 10. klasse. Eleverne modtager på Djurslandsskolen et individuelt tilrettelagt skole- og fritidstilbud.


Skolen har 3 afdelinger:

 • Djursvej, som rummer henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingsafdeling for elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder. I alt ca. 60 elever.

 • Fjellerup og Stenvad rummer tilsvarende henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskolingsafdeling for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. I alt ca. 55 elever.

Den ledige afdelingslederstilling er henført til afdelingen på Djursvej, som tilbyder skole- og fritidstilbud for børn og unge med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder. Mange af vores elever har store kommunikative vanskeligheder, og eleverne har behov for støtte og hjælp til at indgå i den faglige undervisning og i mange sociale aktiviteter.

Vi søger en afdelingsleder med stor interesse og lyst til at arbejde med det specialpædagogiske område og gerne suppleret med relevant lederuddannelse og viden om specialpædagogik. Du har gode faglige ledelsesredskaber indenfor personaleledelse og personlige kompetencer, som hjælper dig med at støtte og udfordre det pædagogiske personale i deres faglige- og pædagogiske praksis.


Du er:

 • dialogskabende, inviterende og nysgerrig

 • god til at samarbejde med mange forskellige fagligheder, samarbejdspartnere som fx PPR og myndighedsafdeling samt forældre

 • empatisk, lyttende og reflekteret

 • løsningsorienteret, går analytisk til værks og besidder evnen til at finde alternative veje

 • robust og har en høj arbejdskapacitet - for at sikre fremdrift i hverdagens mange daglige problemstillinger og udfordringer

 • koordinerende, dialogorienteret og tydelig i forhold til personale, forældre og elever

 • visionær og strategisk i forhold til at videreudvikle og præge skolen pædagogisk

 • stærk i kommunikation - både i skrift og tale


Vi kan tilbyde en meget spændende arbejdsplads med gode muligheder for at arbejde med udvikling af praksis og tilegne sig ny viden. Der er et godt arbejdsmiljø på skolen, og det vægter vi meget højt.
Vi lægger vægt på godt humør og en humoristisk omgangstone - ikke mindst når vi har travlt.

Skolen er organiseret i selvstyrende teams, hvor lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og et specialistteam, bestående af psykolog og terapeuter, arbejder tæt sammen om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes skolegang.

Du indgår i et ledelsesteam, som ud over dig består af en skoleleder og en afdelingsleder for afdelingerne i Fjellerup og Stenvad. Der er et tæt og systematisk samarbejde i ledelsesteamet, og vi er gode til at sparre med hinanden. Du arbejder i dagligdagen også tæt sammen med administrationen, som består af fem faste administrative medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og forhåndsaftale for skoleledere i Norddjurs Kommune.

Ansøgningsfrist: Mandag den 17. maj 2021.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 25. maj og den 28. maj - i uge 21.


Yderligere oplysninger om skolen og den ledige stilling kan fås på Djurslandsskolens hjemmeside eller ved henvendelse til skoleleder Kasper Bak Sørensen på tlf.: 89 59 22 30 / 24 76 30 45. Alle henvendelser behandles fortroligt.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  17-05-2021

 • Kontaktperson

  Kasper Bak Sørensen

 • Telefonnummer

  89 59 22 30