Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erfaren Geodata medarbejder

Tilbage

Hos os i Byg og miljø har en dygtig og erfaren kollega valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny Geodata medarbejder, der har lyst til at udvikle og videreføre kommunens høje service af kollegaer og borgere indenfor området.

Om jobbet
Vi søger en kollega, der tager fagligt ansvar for den samlede Geodata-opgave i Norddjurs Kommune. Du kommer til at indgå i mange forskellige samarbejdtrelasioner, både internt og eksternt, og arbejdsopgaverne foregår i feltet mellem kollegaers forskellige fagligheder, leverandører af IT systemer og sparring med kommunens digitaliseringsteam.

Vi tilbyder en spændende opgaveportefølje, indflydelse og gode kollegaer. Du har stor interesse for at indtænke Geodata i nye sammenhænge og gøre det brugervenligt og tilgængeligt.

Som ansvarlig for drift af kommunens Geodata (systemer/programmer) og udvikling af digitale løsninger bliver følgende din hverdag:

 • Vedligehold og drift af WebGIS
 • Sikre sammenhæng til diverse fagsystemer
 • Løbende nye projekter som tilføjes fra Staten (fx grunddata, vej- og vandløbsreference mv.)
 • Indhentning og organisering af interne og eksterne data (databaseansvar)
 • GIS-analyser
 • Supportere kollegaer
 • Udvikling af digitale løsninger i sparring med IT-afdelingen
 • Ajourføring/vedligehold af GeoDanmark data
 • Koordinerende samarbejde med GeoMidt (Geodata samarbejde i Regionen) og GeoDanmark.

Din profil
Du har bredt kendskab med Geodata, er erfaren med rollen som dataansvarlig, og har lyst til at varetage tovholderfunktionen i udvikling af området. Derudover har du stor interesse for at indtænke Geodata i nye sammenhænge og gøre det brugervenligt og tilgængeligt.

Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig, men du skal have viden om- og interesse for Geodata-løsninger og indgående kendskab til:
 • SQLdatabase (kendskab også i IT)
 • LOISdatabase (GIS alene)
 • SpatialSuite
 • GeoDanmark
 • Geokoderen
 • MapInfo
 • QGIS
 • FME

Vi lægger vægt på, at du er åben, nysgerrig, fagligt stærk og kan samarbejde og udvikle løsninger i et tæt samarbejde med dine kollegaer i Byg og Miljø.

Du trives med at arbejde selvstændigt og kan sætte struktur på en arbejdsdag med en bred vifte af opgaver.

Hvem er vi
Byg- og Miljøafdelingen er organiseret i selvstyrende teams og kan tilbyde et godt fagligt miljø med gode kolleger, som sætter pris på fællesskab og videndeling. Vi tilbyder et inspirerende og afvekslende miljø, med gode muligheder for at anvende og styrke dine kompetencer. Vi har naturligt fokus på at finde de bedste løsninger i tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du får god mulighed for selv at planlægge din arbejdsdag og holde dig opdateret ved kurser og anden efteruddannelse. Vi er en rummelig arbejdsplads med flekstid, mulighed for hjemmearbejdsdage og fokus på trivsel.

Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdspladsen er beliggende i Allingåbro (8961) kun 15 min fra motorvejsafkørslen.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen forhandles i henhold til Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer/uge.

Er du interesseret i jobbet skal vi modtage din ansøgning og CV senest den 13. maj 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 20 og 21 med henblik på opstart pr. 1. juli 2021.

Hvis du vil vide mere
Spørgsmål kan rettes til Byg og Miljøchef Ulrik Christensen, tlf. 20 31 07 82 eller teamleder for Natur og Miljø Heidi Jensen tlf. 89 59 40 03.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  IT & Kommunikation

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  13-05-2021

 • Kontaktperson

  Ulrik Christensen

 • Telefonnummer

  20 31 07 82