Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søren Kanne-skolen søger tre lærere til afd. Vestre

Tilbage

Pr 1. august 2021 søger vi tre lærere afdeling Vestre under Søren Kanne-skolen. Afdelingen er for eleverne fra 0.-6. klasse og har ca. 450 elever.
De tre stillinger er fordelt på en fast fuldtidsstilling. En fast deltidsstilling. Et barselsvikariat for skoleåret 2021/2022, denne stilling er som udgangspunkt på fuld tid, men kan evt. også være på deltid.

Vi søger lærere der kan undervise i Musik, dansk, engelsk, Håndværk og design (gerne med stor viden om den grove del) og idræt. Andre fag kan evt. også indgå.

Indenfor skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune har vi den fælles kerneopgave:
Vi skaber miljøer hvor børn ses, lærer, trives, deltager – og tør livet.

Du skal i samarbejde med dine kollegaer arbejde med kerneopgaven og sørge for at den er et centralt element i det daglige arbejde med eleverne.


Herudover ønsker vi at du:

 • Har humor og energi.
 • Er god til at være sammen med eleverne.
 • Ser forældrene som en aktiv og vigtig samarbejdspartner.
 • Kan lide kvalitet og stå inde for det du laver.
 • Kan lide at indgå i et åbent og udviklingsorienteret samarbejde med dine kolleger om eleverne og undervisningen.
 • Er ikke bange for nye udfordringer.


Ønsker du en arbejdsplads med humor, udvikling og kollegialt fællesskab, så er vi det rigtige for dig!


Vi

 • Arbejder ambitiøst med det gode læringsfælleskab gennem teamsamarbejdet.
 • Ser på det hele barn.
 • Arbejder med udviklingen af læringsmål, succeskriterier og feedback.
 • Har fokus på daglig bevægelse og sundhed for børn og voksne.
 • Arbejder målbevidst med trivsel.
 • Har en dejlig skole med gode fysiske rammer.
 • Bor tæt på naturen.


Nyuddannede lærere har 2 lektioner mindre det første skoleår og der tilknyttes en mentor, som kan bistå med råd og vejledning. Herudover gives der også et ekstra løntrin til lærere med under fire års anciennitet.
Der laves et introduktionsforløb for alle nyansatte lærere.

Kontakt for mere information leder af Søren Kanne-skolen Jacob Hørlyk på tlf. 89 59 46 02 (skolen) eller 21 73 35 69 (privat).
Lønnen er i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfristen er senest søndag d. 9. maj 2021.
Samtaler forventes afholdt torsdag d. 13. maj eller tirsdag d. 18. maj.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Undervisning, Børn & Unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  09-05-2021

 • Kontaktperson

  Jacob Hørlyk

 • Telefonnummer

  89 59 46 00