Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Faglig koordinator Arbejdsmarkedsafdelingen

Tilbage

Faglig koordinator til arbejdsmarkedsafdelingen hvor der skal være fokus på tværgående samarbejde og helhedsorienteret indsats mellem arbejdsmarkedsafdelingen og socialafdelingen

Vi skal i gang med noget nyt og spændende. Vi vil optimere og udbygge den helhedsorienterede og tværgående sagsbehandling og indsats. Vi skal målrettet have styrket den helhedsorienterede tænkning og det tværgående samarbejde der er i klar sammenhæng til jobcentrets løbende initiativ vedr. afbureaukratisering, organisatorisk fleksibilitet og nedbrydning af siloer mellem afdelinger.

Vi søger derfor en faglig koordinator til beskæftigelsesområdet, som har interesse og erfaring for at arbejde inden for Arbejdsmarkedsområdet og ikke mindst de borgere der er længst væk fra arbejdsmarkedet.
Du kommer til at indgå i en afdeling, hvor sparring, egen kompetence, resultater og faglighed vægtes højt.


Om jobbet

I Arbejdsmarkedsafdelingen i Norddjurs har vi som et af vores fokusområder, at blive endnu bedre til at hjælpe borgere på kanten af Arbejdsmarkedet – Borgere hvor der både er brug for en beskæftigelsesrettet, sundhedsmæssig og social indsats. Vi ønsker at styrke det tværfaglige samarbejde, herunder helhedssynet på sagen og koordineringen af den enkelte borgers indsats i Kommunen. Vi har allerede et hold af selvstændigt arbejdende og fagligt meget dygtige sagsbehandlere, men vi mangler en faglig koordinator til understøtte dem i hverdagen og som sammen med ledelsen kan sikre og udvikle det høje niveau i opgaveløsningen.


Jobcenter Norddjurs

Vi arbejder for, at borgerne kan bidrage på arbejdsmarkedet med deres ressourcer. I en organisering, hvor det er hjælpen til borgerne, der er det styrende, har vi nedbrudt siloerne og er én samlet organisation. At borgerne kommer i job og uddannelse, og at virksomhederne får adgang til arbejdskraft ser vi som to ligeværdige mål.
Vi ved, at det er i overgangene, vi vinder eller taber. Vi ved, at samarbejde på tværs skaber de bedste resultater. Derfor går vi ind og ud hos hinanden og sparrer gensidigt, uanset hvilken målgruppe vi arbejder med. Vi ved, at beslutninger om tilbud og indsatser skal tages her og nu, hvis de skal have den bedste effekt. Derfor har vi nedbrudt hierarkierne og hos os kan medarbejderne træffe afgørelser uden at spørge om lov.
Det kræver, at vi er gode fagprofessionelle, at vi er nysgerrige, og at vi er åbne for læring. Det arbejder ledelse og medarbejdere sammen om at skabe rammerne for sammen med gode og tætte samarbejdspartnere i og uden for kommunen.
Vi har en direkte og uformel omgangstone, vi værdsætter faglig stolthed og ansvarsfølelse over for det arbejde vi udfører.

Den faglig koordinator vil refererer til afdelingsleder Pia Andersen i Arbejdsmarkedsafdelingen.


Dine opgave som faglig koordinator vil blandt andet indebære

 • At videregive nyt lovstof til medarbejderne
 • At være opsøgende og ajourført inden for ny information på fagområde
 • Tæt samarbejde med rådgiverne i særligt kompliceret sager
 • Kvalitetssikre klagesager
 • Sagsgennemgang og ledelsestilsyn
 • Understøtte implementeringen af nye tiltag i afdelingen
 • Mødeleder på faglige sparringsmøder og teammøder
 • Samarbejde på tværs med social- og sundhedsområderne
 • Fagligt at understøtte sagsbehandlerne, så kerneopgaven bliver løst på bedst mulig måde


Om dig

 • Befinder dig godt i funktionen mellem kollegaer og leder
 • Har en god skriftlighed
 • Er driftssikker, men også idéskabende og ikke er bleg for at tage initiativ
 • Er robust og kan have travlt uden at miste overblikket - selv i pressede situationer og korte deadlines
 • Har gode empatiske evner og erfaring med at give kollegial faglig feedback og sparring
 • Er engageret og har erfaring som sagsbehandler eller tilsvarende. Det er et plus hvis du har tidligere erfaring fra lignende stilling.
 • Er vedholdende og evner at fastholde dit synspunkt, også hvis det møder modstand, på en måde der indbyder til løsning og ikke konflikt
 • Syntes det er vigtigere at tage udgangspunkt i borgerens situation, end i stive processer og stive grænser
 • Er uddannet socialrådgiver eller mindst har tilsvarende kompetencer
 • Har indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen og et vist kendskab til servicelovens voksenparagraffer.

Vi tilbyder:

 • Et godt arbejdsmiljø og en åben og uformel omgangstone
 • Et job med en kombination af drift og udvikling
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor du har mulighed for at sætte dit præg
 • Åbenhed for nytænkning og afprøvning af gode ideer
 • Fleksibel arbejdstid
 • Et miljø med høj faglighed med adgang til andre fagligheder, hvor vi alle kan bidrage til en samlet indsats for den enkelte borger
 • En arbejdsplads med fokus på effekter og resultater
 • En arbejdsplads, hvor vi ønsker at gøre en forskel for borgere i Norddjurs Kommune


Vil du vide mere?
Du kan få yderlige oplysninger ved henvendelse til
Afdelingsleder Pia Andersen Telefon: 23 49 46 68

Ansøgningsfristen er d. 16. maj 2021
Samtaler forventes afholdt d. 20. maj 2021
Tiltrædelse 01. juli 2021


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  16-05-2021

 • Kontaktperson

  Pia Andersen

 • Telefonnummer

  23 49 46 68