Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afløser til plejecenter Digterparken

Tilbage

Plejecenter Digterparken søger afløsere - faglært eller ufaglært.

Skal du være én af dem, har du mulighed for at få job pr. 1. juni 2021 og frem til 31. august 2021 eller efter aftale

I vores plejecenter er der 70 plejeboliger, der er opdelt i teams. Derudover er der en Korttidsafdeling, der modtager borgere døgnet rundt fra sygehuset eller eget hjem.

Vi prioriterer at møde beboerne med respekt og sætter en dyd i at vores arbejde støtter hver enkelt til størst mulig selvstændighed og livskvalitet.

Din ansættelse vil være i plejeboligerne og du vil i videst muligt omfang blive tilknyttet det samme team under hele ansættelsen. I teamet vil du i starten følges med én af vores dygtige medarbejdere, ligesom du vil blive grundigt introduceret til dine arbejdsopgaver.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lisbeth Steffensen: 89 59 28 83

Ansættelse pr. 1. juni 2021
Ansøgningsfrist: 14. maj 2021
Timetal: efter aftale
Samtaler vil finde sted løbende.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Midlertidig ansættelse

 • Ansøgningsfrist

  14-05-2021

 • Kontaktperson

  Lene Ballegaard

 • Telefonnummer

  89 59 28 82