Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socialrådgiver/socialformidler søges til Socialområdet, Myndighed- og Visitationsenheden, Norddjurs Kommune

Tilbage

Norddjurs Kommune, Socialområdet, Visitationsafdelingen søger en socialrådgiver/socialformidler til et vikariat indenfor Social udsatte Unge og Voksne, samt psykiatri, senhjerneskadede, BPA ordninger og beregning af merudgifter og voksenhandicap.

Der er ansat ca. 20 medarbejdere i Visitationsafdelingen i Grenå. Stillingen er med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og med tiltrædelse hurtigst muligt og resten af året 2021.

Du vil blive en del af teamet Længerevarende indsatser, som har tilknyttet en faglig koordinator. Visitationsafdelingen i Grenå behandler sager for borgere på voksenområdet jf. Lov om Social Service. Arbejdsopgaverne består hovedsageligt af udredning til bostøtte i eget hjem jf. lovens 85, samt berettigelse til botilbud jf. Lovens 107 samt opfølgning på disse indsatser.


Visitationsafdelingen i Grenå arbejder målrettet med blandt andet at understøtte borgeres muligheder for at opnå et så selvstændigt liv som muligt med særlig vægt på at styrke, fastholde og understøtte borgernes tilknytning til almentilbuddene. I myndighedsfunktionen er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, struktureret og procesorienteret samtidig med, at du har gode samarbejdsevner og forstår vigtigheden af en helhedsorienteret og tværfaglig sagsbehandling.

I Norddjurs Kommune har vi gennemgået en større omstrukturering af forvaltningerne med et politisk fokus på kerneopgaven, hvor vi har arbejdet og stadig arbejder med at videreudvikle vores faglige niveau. Du vil få mulighed for at sætte dit faglige præg på den videre udvikling, ligesom du vil få mulighed for at indgå i en hverdag i en stadig forandring, og hvor arbejdsopgaverne kan variere.Vi forventer, at du:

 • Er velfunderet i relevant lovgivning.
 • Er parat til at yde en hurtig og målrettet indsats i forhold til målgruppen, jf. gældende lovgivning.
 • Har skriftlige og kommunikative evner samt flair for brugen af IT-systemer. Vi arbejder efter Voksenudredningsmetoden, så erfaring hermed er en fordel.

Vi tilbyder:

 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på kerneopgaven og faglig kvalitet.
 • Løbende sparring, faglig udvikling samt dygtige og engagerede kollegaer.
 • Et tæt sammenhold og en kultur præget af godt humør og plads til forskellighed.
 • Supervision samt introduktion til- og oplæring i forhold til arbejdsopgaverne.
 • Mulighed for stor indflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver.
 • Flextid.


Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om Ny-løn, hvorfor lønindplaceringen sker efter forhandling med den relevante faglige organisation.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagkoordinator Stine Pedersen 29 13 17 24 eller leder Winnie Bjerre 20 75 50 22. Ansøgningsfristen er den 16. maj 2021.

Beviser for relevant uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes vedhæftet ansøgningen.

Der forventes afholdelse af ansættelsessamtaler den 19. maj 2021.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Vikariat

 • Ansøgningsfrist

  16-05-2021

 • Kontaktperson

  Stine Pedersen

 • Telefonnummer

  29 13 17 24