Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hygiejnesygeplejerske til Sundhed og Omsorgsområdet i Norddjurs Kommune

Tilbage

Hygiejnesygeplejerske med høj faglighed og organisatorisk tæft

 • Har du lyst til at videreudvikle og implementere en bred hygiejne indsats?
 • Har du erfaring i tværfagligt organisatorisk arbejde?
 • Brænder du for hygiejneområdet?
Så har vi det rette job til dig i Norddjurs Kommune.

Vi ønsker at styrke og videreudvikle hygiejneområdet på tværs af hele Norddjurs Kommune. Derfor søger vi en sygeplejerske, der kan stå i spidsen for kommunens hygiejneorganisation samt strategiske indsatser. Formålet er dels at løfte hygiejneniveauet, så vi er bedre rustet til hverdagen, dels at håndtere akutte udbrud med infektionssygdomme, epidemier eller pandemier. Det er en nyoprettet stilling, idet Kommunalbestyrelsen har afsat midler til at styrke hygiejneindsatsen i hele Norddjurs Kommune gennem igangsættelse af relevante tiltag, der kan bidrage til implementering af generelle infektionshygiejniske principper på tværs af fagområder.Vi vægter et tæt samspil mellem de centrale aktører inden for hygiejneområdet, og dine første opgaver bliver at:

 • Medvirke til at etablere en netværksorganisering på hygiejneområdet i Norddjurs Kommune
 • Færdiggøre og understøtte implementering af hygiejnestrategi i Norddjurs Kommune

Det betyder, at du i den første tid skal have højt fokus på at understøtte etablering af et godt organisatorisk miljø som grundlag for udmøntning af strategien.
Stillingen er organisatorisk placeret i Administration og Udvikling, som er en stabsfunktion i Sundhed og Omsorg. Her vil du få både administrative og sundhedsfaglige kolleger i forskellige tværgående funktioner.
 


Ansvarsområde

Som hygiejnesygeplejerske bliver du ansvarlig for koordinering, iværksættelse og kvalitetssikring af tværgående indsatser i Norddjurs Kommune på baggrund af hygiejnestrategien. Du skal blandt andet sikre relevant overvågning og rådgivning på hygiejnefeltet fx ift. smitteforebyggende rengøring og adfærd, brug af værnemidler, håndhygiejne, korrekt isolation etc. Derudover skal du varetage facilitering, koordinering, rådgivning/sparring og vejledning til ressourcepersoner i kommunen.Dine kompetencer

Vi foretrækker, at du som autoriseret sygeplejerske har specialuddannelse/diplomuddannelse i infektionshygiejne eller den nordiske uddannelse i infektionshygiejne. Hvis ikke du har uddannelsen endnu, så har du lyst til at tage den. Du har erfaring med infektionshygiejne enten fra primærsektoren eller hospital. Du er opsøgende og udveksler viden og ideer i dine faglige netværk. Derudover værdsætter du ligeværdige samarbejdsrelationer og har forståelse for samarbejde som vejen til gode resultater og dermed kan arbejde i tråd med værdigrundlaget i Vores Norddjurs (indsæt link).Derudover kan du:

 • Se muligheder frem for begrænsninger.
 • Etablere, videreudvikle og fastholde gode samarbejdsrelationer
 • Motivere og være inspirerende og igangsættende
 • Fremvise erfaring i faciliterings,- planlægnings,- og koordineringsopgaver
 • Arbejde analytisk og struktureretVi forventer:

 • At du kan undervise og formidle beslutninger, lovgivning, anbefalinger og nationale vejledninger.
 • At du formår at spotte behovet for både støtte men også at udstikke og præcisere rammer og retningslinjer når der er behov
 • At du besidder nysgerrighed og nemt kan sætte dig ind i forskellige sammenhænge og i dialog skaber løsninger i samarbejde med andre
 • At du kan begå dig og trives i et en bredt fagligt funderet miljø og at du kan stille op til fremlæggelse i forskellige organisatoriske og politiske fora
 • At du er stærk til at samarbejde på tværs af fagområder fx bo- og dagtilbud inden for psykiatri- og handicap, folkeskoler, dagtilbud for børn på nul til seks år, hjemmepleje samt plejecentre
 • At du har en sikker fornemmelse for, hvordan vi får tingene til at virke i praksis, så det gavner borgerneVi tilbyder:

 • En arbejdsplads hvor vi tager hånd om hinanden og vægter et godt arbejdsmiljø højt
 • Dygtige kolleger og mulighed for forskellige faglige og kollegiale fællesskaber
 • Et spændende og selvstændigt job i en ambitiøs og dynamisk organisation

Yderligere oplysninger:

Den nyoprettede stilling er på 37 timer og ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst på området. Du skal have egen bil til rådighed. Løn efter gældende overenskomst.
 
Der indhentes straffeattest, referencer og bevis for kørekort ved tilbud om ansættelse. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Administration og Udvikling Rikke Broch, telefon 29 641016, faglig ansvarlig for hygiejneområdet Laila Søgaard Frederiksen, telefon 29 74 35 85 eller souschef for Sundhed og Omsorg Anne Ahrensbach, telefon 29 39 92 63
Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk senest den 11. maj 2021

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 18. maj 2021 eventuel anden samtale den 21. maj 2021.

Du kan rekvirerer foreløbig udkast til funktionsbeskrivelse samt udkast til hygiejnestrategi hos afdelingsleder Rikke Broch, e-mail: ribr@norddjurs.dk.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  11-05-2021

 • Kontaktperson

  Rikke Broch

 • Telefonnummer

  29 64 10 16