Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plejecenter Fuglsanggården søger social og sundhedshjælper i fast stilling.

Tilbage

Du må meget gerne være i besiddelse af viden omkring demens og skal være uddannet. Der vil være 30 timer og du vil få vagter i begge teams frem til 1.10 herefter vil det fortrinsvis være i Gårdteam. Der er weekendvagt hver 2. weekend og det er en blandet vagt dag/aften, men primært dag. Der må påregnes ekstra arbejde i ferieperioder.

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til udfordringerne i hverdagen. Vi arbejder udfra en værdibaseret tankegang og ser altid løsninger i enhver udfordring. Fuglsanggården skal være kendt for høj faglighed, team-ånd og fællesskab og vi satser på, at ligestilling er en del af det kommende arbejdsmiljø. Vores vision i demenscenteret er: Vi gør en forskel i det liv der leves – vi følges ad.

I demensteamet er 20 pladser er fordelt med 5 aflastnings-/udredningspladser, 5 pladser for mennesker med udadreagernede adfærd som led i deres demens sygdom samt 10 pladser til mennesker med svær demens og BPSD symptomer. Der er 20 pladser i vores Gårdteam som er almene plejeboliger hvor hverdagslivet leves sammen med dyr, planter og børn som en del af konceptet.

Vi bor skønt i udkanten af Grenaa by, er nabo til skoven og har kort afstand til stranden og skovsøen. Vi tænker at disse elementer skal være en del af vores hverdag, og naturen er en selvfølgelighed i vores arbejde, der hvor det giver mening og positive resultater. Vi er en organisation der er i konstant udvikling, hvorfor lysten til implementering af nye tiltag som velfærdsteknologi og neuropædagogiske metoder er væsentlige for os. Vi uddanner elever på forskellige niveauer.

Vi kender værdien af det gode relations arbejde med såvel de pårørende som de frivillige. Vi arbejder efter Tom Kitwoods teori og har det enkelte menneske og det hele menneske i fokus i forhold til behovet her og nu.


Vi søger en kollega der:

 • Brænder for demens og som har ekspertise og uddannelses niveau der matcher vores tilbud
 • Kan formidle viden og sparre med samarbejdspartnere og er en team-player
 • Er åben og imødekommende og som kommunikerer fagligt og professionelt
 • Er fleksibel i sit arbejde og sin tilgang til opgaveløsningen
 • Er loyal og stabil. Kan tage et ansvar der matcher jobprofilen som social og sundhedsassistent
 • Kender betydningen af et godt pårørende samarbejde.
 • Mestre konfliktløsning. Har situationsfornemmelse og evne til at danne relationer.


Vi er et center der er:

 • Tværfagligt sammensat og arbejder rehabiliterende i alle sammenhænge.
 • Arbejder reflekterende i alle processer og sparre med hinanden
 • Fastlagt team supervision med ekstern supervisor i demensteam
 • Vægter at det skal være rart at komme på arbejde og kender betydningen af et godt grin sammen
 • Har en åben og uformel dialog på tværs af teamet samt med vores leder
 • Søger ny viden og som kontinuerligt uddanner sig på forskellige niveauer
 • Kender betydningen af Norddjurs Kommunes værdisæt og arbejder med dette i dagligdagen.
 • Vægter sparring, refleksion og nysgerrighed i opgaveløsningen meget højt, da vi oplever at det udvikler os som team og individer.


Så kunne du tænke dig, at arbejde sammen med os i en moderne virksomhed med fokus på det bedst mulige arbejdsmiljø - Så hører vi gerne fra dig. Du vil modtage den nødvendige oplæring.

Stillingerne er omfattet af NY løn efter overenskomst. Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest den 23. april 2021 med start efter aftale.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Helle Thomsen Fuglsanggården, Trekanten 1, 8500 Grenaa tlf. 89 59 24 12

Se mere om Fuglsanggården på www.fuglsanggaarden.dk


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  23-04-2021

 • Kontaktperson

  Helle Thomsen

 • Telefonnummer

  89 59 24 12