Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fagligt stærk pædagog med gode samarbejdsevner til Skovstjernen

Tilbage

Kom og vær med på Team Skovstjernen - det stærke hold

Trives du med at sætte trivsel og udvikling i centrum for dit arbejde? Er du ambitiøs på egne og borgernes vegne? Og har du erfaring med at skabe struktur og forudsigelighed for voksne borgere med udviklingshæmning?

Skovstjernen i Grenå søger en ambitiøs og fagligt stærk medarbejder til en opgavebestemt stilling. Du får medindflydelse på udviklingen af vores botilbud. Derfor er det vigtigt, at du motiveres af en fortsat udvikling af rammerne, hvor vi arbejder for at skabe en tryg og aktiv hverdag med meningsfulde fællesskaber for borgerne. Borgernes hverdag er præget af behov for forudsigelighed og struktur.Om dig:

 • Du arbejder anerkendende, ressource fokuseret og konfliktnedtrappende
 • Du bevarer roen i pressede situationer, er psykisk stabil og har overblik
 • I teamet kan du med din faglighed præge den pædagogisk retning, der medvirker til borgernes sundhed, trivsel og udvikling
 • Du trives med samarbejde på tværs af faggrupper
 • Du har gode samarbejdsevner og bidrager til et godt arbejdsmiljø

Om os:

Skovstjernen er et botilbud til 40 fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere med behov for særlig støtte i hverdagslivet. Skovstjernen er opdelt i 6 huse med 6-10 borgere i hvert hus. Der er 40 fastansatte, som hver især arbejder i teams og på tværs af husene. Personalet består af pædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt social- og sundhedsassistenter. På Skovstjernen har vi borgere med forskellige forudsætninger og handicaps, men alle har behov for et stabilt, trygt og aktivt hverdagsliv, hvilket du vil have stor indflydelse på at skabe.Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads i udvikling
 • En organisation der arbejder målrettet med fagligheden samlet og individuelt
 • Deltagelse i supervision, uddannelse, kurser o.l.
 • En organisation, der vægter faglighed, engagement og kvalitet
 • Dynamiske kollegaer og ledelse, der samarbejder ud fra Norddjurs' værdier
 • Et ambitiøst og åbent ledelsesteam, der har fokus på at sikre samarbejde og udvikling

Arbejdstid: 30 timer pr. uge, fortrinsvis i aftenvagter, samt weekendarbejde hver 2. eller 3. weekend

Ansøgningsfrist den 29. april 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende og vi forbeholder os retten til, at ansætte den rette inden ansøgningsfristens udløb.

Løn efter gældende overenskomst

Kontakt:
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Susanne Espersen, tlf. 29 36 58 40 mandag til fredag kl. 8-15.

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Midlertidig ansættelse

 • Ansøgningsfrist

  29-04-2021

 • Kontaktperson

  Susanne Espersen

 • Telefonnummer

  29 36 58 40