Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børne- og Ungecentret Norddjurs søger pædagogiske ildsjæle med højt fagligt niveau.

Tilbage

ER DU VORES NYE KOLLEGA . Vil du være med til at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø for anbragte børn og unge, så er det måske lige netop DIG vi søger.

Vi er et fleksibelt døgn- og aflastningstilbud, hvor der er fokus på kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Som medarbejder vil man opleve høj grad af gensidig tillid, medindflydelse samt mulighed for at indgå i faglige udviklingsprocesser. Du vil ligeledes blive mødt af et arbejdsfællesskab som har et stærkt fagligt fundament, som samtidig rummer plads til egen pædagogisk stil og fagkompetence.

Kerneopgaven


På BUCN er målgruppen børn og unge i alderen 0-18 år fordelt mellem en Børne- og Unge afdeling på hver deres matrikel i byen. Det daglige arbejde med børn og unge indebærer socialpædagogisk behandlings- og omsorgsarbejde, både på refleksionsniveau og i praksis. Vi arbejder ud fra en mentaliserings baseret tilgang og med en forudsigelig og tryg hverdag for børnene og de unge i et miljø, der giver mulighed og danner grundlaget for en personlig og social udvikling. Vi ser skole og uddannelse som et vigtigt omdrejningspunkt for at barnet og den unge lykkedes på sigt. Vi arbejder med børn og unges fællesskaber og ligger derfor vægt på deltagelse i forskellige fritidsaktiviteter og klubtilbud i nærmiljøet, såvel som foreningsliv og ungemiljøer.Derfor skal du vælge os:

 • En arbejdsplads med et højt niveau af trivsel og social kapital.

 • En arbejdsplads med dygtige og engagerede kolleger.

 • Et arbejde med mange udfordringer og udviklingsmuligheder.

 • Et miljø hvor der lægges vægt på et tværfagligt samarbejde.

 • En spændende og krævende arbejdsplads, hvor du vil indgå i afdelingernes team og samarbejde med øvrige afdelinger og tværfaglige samarbejdspartnere.

 • Kollegial sparring.

 • Intern og ekstern supervision.


Vi lægger vægt på værdier som omsorg, relationer, struktur, individualitet, uddannelse og social træning. Vi benytter dokumentationsprocesser som et centralt omdrejningspunkt i løsningen af kerneopgaven og som resultatdokumentation. Vi har behov for, at du har kompetencer, erfaringer og lyst til at bidrage til dokumentationsdelen af vores socialpædagogiske arbejde og indsatser eksempelvis via statusskrivning, indsatsplaner m.v.


Der må forventes arbejde i weekender, ferier og helligdage. BUCN har åbent alle årets dage.

Aflønning vil ske efter overenskomsten mellem SL og KL efter principperne for Ny Løn. Oplysninger vedr. Børne- og Unge Centret kan ses på hjemmesiden http://boernecenter.norddjurs.dk/

Send os en ansøgning hvor du gør rede for hvad du fagligt kan byde ind med i forhold til vores kerneopgave og hvordan du som uddannet pædagog, kan koble dig til vores pædagogiske fundament.
Skriv også gerne lidt om hvorfor BUCN kunne være en interessant arbejdsplads for dig.


Yderligere oplysninger kan desuden indhentes hos:

Leder Anja Kjeldahl på mail: akje@norddjurs.dk

Teamleder Janne Karlsson på mail: jak@norddjurs.dk

Teamleder Søren Johansson på mail: soej@norddjurs.dkVores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  31-08-2021

 • Kontaktperson

  Anja Kjeldahl

 • Telefonnummer

  21 76 28 81