Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nærværende afdelingsleder til Staben på skole- og dagtilbudsområdet

Tilbage

Er du en tillidsskabende leder, der kan stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Staben i Skole- og dagtilbudsafdelingen? Har du et stærkt organisatorisk blik og erfaring fra arbejdet i en politisk ledet organisation. Er du en tydelig og rammesættende leder, der kan bringe medarbejdernes kompetencer i spil og skabe rammer for det gode arbejdsmiljø? Brænder du for både konsulentopgaver og for at yde nærværende ledelse og formår du at navigere i en hverdag, hvor begge dele er i spil - så er det dig, som vi har brug for som ny afdelingsleder af Staben.

Du vil blive en del af et stærkt fagligt fællesskab, hvor vores arbejde tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes fælles værdier - tillid, fællesskab, udvikling og ordentlighed - der er med i alt hvad vi gør og som sætter en fælles retning og er det, der binder os sammen.

Afdelingen er særdeles velfungerende og består af en ambitiøs og engageret medarbejdergruppe, der løfter opgaverne med høj faglighed. Den udgøres af i alt 10 medarbejdere bestående af administrative sagsbehandlere, udviklingskonsulenter, legepladsinspektør og pladsanvisere. Gruppen består af selvledende medarbejdere og specialister.

I Staben løser vi en række tværgående drift- og udviklingsopgaver i tæt samarbejde med ikke mindst dagtilbud, skoler, Velfærdssekretariatet, Økonomiafdelingen samt øvrige områder i Norddjurs Kommune.

Vi lægger vægt på at være en professionel, ambitiøs og faglig stærk afdeling med fokus på klare administrative og effektive arbejdsgange, der skaber sammenhæng og som understøtter den fælles kerneopgave at skabe miljøer, hvor alle børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet. I Norddjurs Kommune vægtes inkluderende fællesskaber og tidlig indsats højt. Du skal prioritere at skabe et godt arbejdsmiljø højt, have respekt for afdelingens kultur og have blik for den enkelte medarbejder.

Staben varetager blandt andet en række centrale driftsopgaver vedrørende pladsanvisning på dagtilbud, det centrale visitationsudvalg på specialundervisningsområdet, læringscentret, forældrebetaling, opfølgning på budget, tilsyn, ledelsesinformation, fakturering og personaleadministration. Samtidig arbejder Staben med en række udviklingsopgaver inden for skole- og dagtilbudsområdet, samt tværgående kommunale projekter og strategiske indsatser. Dette omfatter bl.a. opgaver vedrørende analyser, evalueringer, facilitering af udviklingsprocesser, betjening af ledelse og politiske udvalg, rådgivning og vejledning til skoler og dagtilbud.

Som afdelingsleder har du det overordnede faglige, administrative og personalemæssige ansvar i afdelingen. Derudover vil du skulle varetage konsulentfunktioner og administrative opgaver indenfor området. Du refererer til skole- og dagtilbudschefen.Vi forventer, at du har fokus på følgende opgaver:

 • Faglig sparring til en medarbejdergruppe med mange forskelligartede opgaver og fagligheder
 • Understøttelse af et godt arbejdsmiljø gennem samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentanter på området samt ansvarlig for afholdelse af personalemøder
 • Udvikling af de faglige kompetencer hos medarbejderne
 • Videreudvikling og styrkelse af det tværfaglige samarbejde omkring børnene og deres familier i et tæt samspil med dagtilbuddene og skolerne
 • Lede og understøtte fremdriften i større udviklingsprojekter og strategiske indsatser
 • Udarbejdelse og medproducerende på notater, analyser, evalueringer, klagebesvarelser og sagsfremstillinger
 • Afdelingens økonomiopfølgning og budgetlægning
 • Personaleleder herunder afholdelse af MUS og sygefraværssamtaler
 • Daglig ledelse af afdelingen, herunder blik for ledelse af specialisterDin profil

 • Du er medinddragende og skaber gennemsigtige processer
 • Du er en stærk og tydelig kommunikator – både i skrift og på tale
 • Du er nysgerrig og har blik for det enkelte menneske og behandler alle med samme respekt
 • Du er funderet i den systemiske, narrative og anerkendende tilgang
 • Du er god til at navigere i mange forskellige kontekster/roller og mangeartede opgaver
 • Du er nærværende, lyttende og empatiskDin baggrund

 • Du har konsulent- og ledelseserfaring indenfor området, gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Du har erfaring fra en politisk ledet organisation
 • Du har en lærer- eller pædagoguddannelse eller en administrativ uddannelse kombineret med erfaring fra skole- og dagtilbudsområdetVi tilbyder

 • En arbejdsplads med smil, humor og gensidig støtte
 • En medarbejdergruppe, der møder hinanden med tillid, ærlighed og respekt
 • Stor selvstændighed i opgaveløsningen og samtidig mulighed for tæt sparring med den øvrige ledelse
 • Stærk sammenhængskraft omkring løsningen af den fælles kerneopgave
 • Et afvekslende job med mange spændende opgaver, udfordringer og mange handlemuligheder
 • En afdeling med et højt ambitionsniveau og en bred faglig videnAnsøgning

Ansøgningen med relevante bilag skal være indsendt via Emply senest onsdag den 10. marts 2021.
Samtalerunder forventes afholdt i uge 11.
37 timers ugentligt ansættelse med og løn og vilkår i henhold til gældende overenskomst.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen på tlf. 42 72 92 19


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  10-03-2021

 • Kontaktperson

  Lene Mehlsen Thomsen

 • Telefonnummer

  42 72 92 19