Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Center sygeplejerske til område Ørsted, Auning og Allingåbro

Tilbage

Leder du efter en arbejdsplads, hvor der er brug for din brede viden, og fag-personlige kompetencer indenfor almen medicin og psykiatri ?
Er du klar til at arbejde teamorienteret og tværfagligt sammen med pædagoger og social- og sundhedshjælpere? Vil du arbejde med at udvikle praksisopgaverne, vejledning- og undervisningskompetencer i samarbejde med vores sundhedsfaglige team, som består af afdelingsleder, sundhedskonsulent, sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter?

Vi leder efter en centersygeplejerske, der i samarbejde med vores sundhedsteam, kan få struktureret indsatsen omkring fælles sprog 3, lave individuelle sundhedsplaner for vores målgruppe, opfølgning på indsatser, undervise og vejlede pædagogisk personale i løsning af de sundhedsfaglige opgaver, der er omkring borgerne. Du vil sammen med sundhedsteamet have ansvaret for, at de sundhedsfaglige indsatser er af høj kvalitet.
Område Ørsted, Auning og Allingåbro består af 4 botilbud for voksne, med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18-70 år, med en medarbejderstab på 80 ansatte. Borgerens ret til selvbestemmelse er i fokus, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, nænsom læring og professionel kærlighed, ud fra principperne i Gentle Teaching. Vi anvender neuropædagogisk viden og afstemt pædagogik.

Vi har en helhedsorienteret tilgang og arbejder ud fra rammen særpræg, særhed og sygdom. Særpræg og særhed kan der arbejdes pædagogisk med, sygdom kræver behandling. Denne skelnen bliver centersygeplejerskens fokus. Der er et kvalificeret tværfagligt samarbejde og sparring omkring opgaveløsningen med vores konsulenter indenfor det pædagogiske og sundhedsfaglige område. Vi har aktuelt et stærkt fokus på et medicinnedtrapnings projekt og er desuden en del af det landsdækkende projekt "Medicinsikre botilbud". Du vil som centersygeplejerske blive en del af forbedringsteamet omkring disse projekter.

Område Ørsted, Auning og Allingåbro er i en forandringsproces, hvilket blandt andet betyder at vi i personalegruppen gør op med vaner, kommunikationsmåder og fokuserer på faglighed. Alle medarbejdere, der arbejder med den pædagogiske praksis, er i gang med en neuropædagogisk uddannelse og skal have individuel kompetence oplæring i forskelligartede sundhedsfaglige opgaver. I vores organisation arbejder vi procesorienteret og med klar, tydelig og direkte ledelse, holder vi den nye kurs. Vi har som dine kommende kolleger en forventning om, at du står stærkt på dit sundhedsfaglige fundament, er god til at rådgive, undervise og vejlede om omsorg/pleje, medicin, til pædagogisk personale, samt har viden og erfaring omkring psykiatri og demens. Har kendskab til fælles sprog 3 og kan omsætte dette til individuelle sundhedsplaner for borgeren med fortløbende opfølgning og evaluering.
Der er karriere udviklingsmuligheder da organisationen er i en forandringsproces og vi re-tænker den sundhedsfaglige organisering og opgave fordeling. Arbejdstiden vil overvejende være mandag til fredag i dag tiden, enkelte forskudte arbejdstider kan forekomme. Ingen nat- eller weekendarbejde.


Vi søger en sygeplejerske der:

 • Har et skarp blik for de sundhedsfaglige indsatser
 • Kan udarbejde sygeplejefaglige behandlingsplaner og formidle til pædagogfaglige kolleger.
 • Kendskab til Nexus er en fordel. Ikke et krav. Oplæring vil finde sted.
 • Kan arbejde selvstændigt, hvor opgaveløsningen er styrende for arbejdstilrettelæggelsen
 • Sætter borgerne i centrum og har fokus på samspil og relationer
 • Er vedholdende i samarbejdet med det pædagogiske personale omkring løsning af sundhedsfaglige opgaver.
 • Bidrager til et godt samarbejde med borgere, pårørende, kolleger og ledelse
 • Har kørekort
 • Har interesse for projekter/udviklingsarbejde, efter- og videreuddannelse
 • Kan stå på egne ben i en forandringsproces og er fleksibel
 • Kan bevare roen i pressede situationer, er psykisk stabil, har humor og overblik
 • Er imødekommende, klar og direkte i sin kommunikation, anerkendende og ansvarlig
 • Er initiativrig, reflekterende, fagligt bevidst og har forståelse for borgerens livshistorie

Vi tilbyder:

 • Et arbejdsmiljø hvor vi arbejder målrettet med fagligheden samlet og individuelt
 • Engagerede kollegaer og et flerfagligt samarbejde
 • At du kan være med til at synliggøre kursen for det sundhedsfaglige arbejde
 • Løn efter gældende overenskomst
 • Deltagelse i temadage, supervision, uddannelse, kurser o.l.
 • Et arbejde der er lærerigt, udfordrende og under vedvarende udvikling


Har du spørgsmål eller andet du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte:
Leder Annette Bro Rask-Vestergaard på telefon 23 74 29 58.
Afdelingsleder Birgitte van der Burg på telefon 23 99 18 38.

Vi ser frem til at høre fra dig og læse din ansøgning.

Timeantal: 37 timer
Tiltrædelse: snarest eller senest den 1. maj 2021

Ansøgningsfrist: 18. marts 2021
Ansættelsessamtaler afholdes den 22., 23. og 24. marts
Du skal være indstillet på at møde op til eventuelt to ansættelsessamtaler.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  18-03-2021

 • Kontaktperson

  Annette Bro Rask-Vestergaard

 • Telefonnummer

  23 74 29 58