Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktikant til kommunaldirektørens sekretariat i Norddjurs Kommune

Tilbage

Er du samfundsvidenskabelig studerende? Så kan du nu søge din praktikplads hos Norddjurs Kommune.

Kommunaldirektørens sekretariat i Norddjurs Kommune søger en praktikant fra statskundskabsstudiet til efteråret 2021.

Vi kan tilbyde en spændende praktikplads, hvor du kommer tæt på topledelsen i en kommune. I kommunaldirektørens sekretariat varetages betjeningen af borgmester og kommunaldirektør, og der er mulighed for at få berøring med mange forskellige arbejdsopgaver inden for offentlig administration. Sekretariatet består af medarbejdere, som arbejder med kommunikation & markedsføring, jura, udvikling, strategisk HR, arbejdsmiljø mm. Afdelingen spænder dermed bredt inden for faglighed såvel som ansvarsområder. Der er både medarbejdere med uddannelsesbaggrunde som journalist, markedsføringsøkonom, antropolog, jurist, kontoradministration, sociolog mm.

Norddjurs Kommunes rådhus er placeret i Grenaa, hvor der er offentlige transportmuligheder med bl.a. letbanen fra Aarhus.

I efteråret 2021 vil du bl.a. kunne komme til at arbejde med:

 • Selvstændige udviklingsopgaver (herunder relevante undersøgelser og beslutningsoplæg)
 • Planlægning og afholdelse af kommunalvalg 2021
 • Mødeplanlægning og –afholdelse, herunder udarbejdelse af dagsordner og referater
 • Selvstændig notatudarbejdelse
 • Bidrage til den daglige sekretariatsbetjening af borgmester og kommunaldirektør
 • Bistand ifm. politisk interessevaretagelse
 • Strategisk kommunikation (pressemeddelelser, nyheder mv.)
 • Udarbejdelse af indhold til kommunens SoMe-platforme


Du kan få stor indflydelse på, hvordan din dagligdag kommer til at se ud. Vægtningen af dine opgaver vil ske ud fra en dialog om dine interesser og ønsker om faglige udfordringer.

Du vil i din praktik få en mentor i afdelingen, dvs. én medarbejder, der har særlig ansvar for, at du har det godt, og som du altid kan henvende dig til med stort og småt. Igennem praktikperioden kommer du til at løse opgaver sammen med de fleste af sekretariatets medarbejderne. Vi er glade for at bringe hinandens faglige og personlige kompetencer i spil, når opgaverne skal løses. Og det bliver du en del af.

Vi holder fysisk til på rådhuset i Grenaa, som ligger på næsetippen af Djursland. Her er sekretariatet en del af den øvrige stab, som betjener den øverste administrative ledelse samt kommunalbestyrelsen, under ledelse af stabschefen. Vi er i dag 12 ansatte i sekretariatet, som vil blive en del af din hverdag. Administrationen er derudover også repræsenteret på adresser i bl.a. Allingåbro, Glesborg og Voldby.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du er tillidsfuld, engageret, robust, nysgerrig og åben, samt at du både kan arbejde selvstændigt og som en del af et team. I sekretariatet har vi en positiv og uformel omgangstone, og det er vigtigt, at du kan holde humøret højt – også når udfordringer og en travl hverdag tager fat.

Om os
FAQ om Norddjurs Kommune:

 • har en af landets længste kystlinjer
 • driver vækst og udvikling med afsæt i styrkepositionerne det blå og det grønne
 • er med udgangspunkt i Grenaa en del af Kattegatregionen
 • står på værdierne i Vores Norddjurs: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab
 • havde i januar 2020 et befolkningstal på knap 37.000 borgere
 • byder på kulturelle oplevelser såsom Gl. Estrup Herregårdsmuseum, Det Grønne Museum og Kattegatcentret
 • består af mange forskellige og meget aktive lokalsamfund
 • huser Grenaa Gymnasium, Viden Djurs og Game Sport College

Som organisation har vi i Norddjurs en værdibaseret tilgang til kerneopgaven, samarbejde og trivsel samt ledelse. Det kommer til udtryk i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs, hvor organisationen i fællesskab har udpeget fire værdier: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Disse er styrende for, hvordan vi møder borgere og vores omverden.

Norddjurs er en del af det østjyske vækstområde, der arbejder på at styrke sin position som ét af Danmarks førende vækstcentre. Vi er dermed en kommune i udvikling. Med afsæt i verdensmålet partnerskab for handling har Norddjurs Kommune de seneste år indgået partnerskaber med bl.a. Aarhus Universitet, VIA University College og Halmstad Kommune. Dette er nogle af drivkræfterne bag fremtidens vækst og udvikling i Norddjurs. Norddjurs er også en aktiv del af Business Region Aarhus, hvor du får mulighed for at komme tæt på strategiske udviklingsopgaver i et spændende politisk samarbejde. Vil du gerne læse mere om kommunens aktuelle udviklingsdagsordner? Så orienter dig i vores plan- og udviklingsstrategi samt kommunalbestyrelsens budgetaftale for 2021-2024.

Yderligere oplysninger
Praktikken er ulønnet, og på den baggrund tilbyder vi erkendtlighed i form af befordring for den daglige transport til og fra arbejdspladsen, dog max. svarende til et månedskort til letbanen fra Aarhus (1800 kr. pr. måned). Derudover vil du kunne benytte rådhusets frokostordning.

Har du lyst til at høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig i dit praktikophold, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Sofia Braad Riis på tlf. 22 78 00 60.
Sådan søger du stillingen:

 • Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV m.m. senest mandag den 15. marts 2021.
 • Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12 2021. Af hensyn til restriktioner ift. COVID-19 kan det være nødvendigt at holde samtalerne online (via teams).

Vi glæder os til at høre fra dig.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Midlertidig ansættelse

 • Ansøgningsfrist

  15-03-2021

 • Kontaktperson

  Sofia Braad Riis

 • Telefonnummer

  22 78 00 60