Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Medarbejder med erfaring og lyst til at sikre drikkevand og grundvand i Norddjurs Kommune

Tilbage

Erfaren medarbejder med lyst til at bidrage til arbejdsfællesskabet og den faglige høje kvalitet på drikkevandsområdet søges til Norddjurs Kommune.


Om jobbet

Vi søger en ny kollega til at varetage myndighedsopgaver og projekter indenfor vandforsyning og grundvandsbeskyttelse. Du kommer til at indgå i et fagteam på 3 medarbejdere, der arbejder bredt med drikke- og grundvandsområdet. Dine opgaver bliver tværgående og i tæt samarbejde med kolleger i afdelingens øvrige teams.

Du kommer til at indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer både internt og eksternt, da opgaverne ofte foregår i feltet mellem borgere, virksomheder og landbrug, vandforsyninger samt dine øvrige kolleger på plan og miljøområdet.

Vi forventer, at du trives med at være en del af et team med fælles mål og retning og gerne har robust faglig viden og myndighedserfaring inden for drikkevandsforsyning. Der vil blive lagt vægt på, at du har erfaring med geologisk kortlægning og grundvandsfaglige vurderinger, som indspil til indvindingstilladelser, lokalplaner, byggesager mv.

Ud over det daglige arbejde, vil store opgaver i den kommende tid være arbejdet med BNBO og indsatsplaner, ligesom vandforsyningsplanen for den kommende periode skal færdiggøres. Derudover arbejder vi løbende på at skabe en mere robust vandforsyning i tæt samarbejde med vandværkerne.
Desuden skal du have erfaring eller interesse for planlægningsopgaver relateret til vandforsyning.


Din profil

Vi ønsker at blive oplevet som professionelle, fremtidsbevidste og med særligt fokus på kundebehov. Vi lægger derfor vægt på, at du er engageret og løsningsorienteret.

Vi tilbyder en bred opgaveportefølje, indflydelse og gode kollegaer. Du har kompetencerne og lysten til at gøre en forskel og være med til at sikre, at kommunens borgere også fremover har adgang til rent vand. Du har en relevant uddannelse med flere års joberfaring som f.eks. geolog, ingeniør, biolog, agronom eller lignende.

Vi lægger vægt på, at du er åben, nysgerrig og fagligt stærk, samt at du kan samarbejde og dele din viden med andre kollegaer. Arbejdsopgaverne kræver, at du kan bevare overblikket i en presset situation og er en god hold spiller. Du kan koordinere og kommunikere klart og selvstændigt med vores samarbejdspartnere og hjælpe os med at få fortalt den gode historie om drikke- og grundvandsbeskyttelse. Det er også vigtigt, at du har et godt 'drive' og kan afslutte opgaverne til tiden.


Hvem er vi

Byg- og miljøafdelingen er organiseret i selvstyrende teams og kan tilbyde et godt fagligt miljø med gode kolleger, som sætter pris på fællesskab og videndeling. Vi tilbyder et inspirerende og afvekslende miljø med gode muligheder for at anvende og styrke dine kompetencer. Vi har naturligt fokus på at finde de bedste løsninger i tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du vil få gode muligheder for selv at planlægge din arbejdsdag og holde dig opdateret ved kurser og anden efteruddannelse. Vi er en rummelig arbejdsplads med flekstid, mulighed for hjemmearbejdsdage og fokus på trivsel.


Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdspladsen er beliggende i Allingåbro (8961) kun 15 min fra motorvejsafkørslen.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og den relevante faglige organisation. Lønnen forhandles i henhold til Ny Løn.

Er du interesseret i jobbet skal vi modtage din ansøgning og CV senest den 10. marts 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 11 og 12 med henblik på opstart pr. 1. maj 2021.


Hvis du vil vide mere

Spørgsmål kan rettes til Byg og Miljøchef Ulrik Christensen på tlf. 20 31 07 82 eller miljøsagsbehandler Per V. Misser på tlf. 40 42 02 57.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Administration & Sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  10-03-2021

 • Kontaktperson

  Ulrik Christensen

 • Telefonnummer

  20 31 07 82