Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyoprettet stilling som afdelingsleder til Plejecenter Violskrænten og Grønnegården i Grenaa

Tilbage
Er du sygeplejerske, og brænder du for ledelse og udvikling af medarbejdere? Kan du bidrage til udviklingen af en rehabiliterende kultur, hvor det er en selvfølge, at hverdagen i en bo-enhed udvikles i tæt samarbejde med beboerne og deres pårørende?
Så er det dig, vi søger til en nyoprettet stilling som afdelingsleder på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården.

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården består af 126 boliger fordelt på 3 huse med i alt 9 leve/bo- miljøer.

Vi søger en kompetent sygeplejefaglig afdelingsleder, der skal være leder for tre af plejecentrets bo-enheder, samt varetage ledelsen af plejecenterets fælles sygeplejeteam. Sygeplejeteamet har bl.a. fokus på at understøtte og udvikle sygeplejen på tværs af hele plejecentret, og teamet har det overordnede ansvar for sygeplejen til beboere med ustabile og komplekse problemstillinger.

Du bliver leder for ca. 45 medarbejdere med forskellige faglige uddannelser. Alle medarbejdere arbejder med opmærksomhed på at udvikle og fastholde høj faglighed i en rehabiliterende kultur. Derudover er vi uddannelsessted for SOSU uddannelserne og for sygeplejestuderende.

Du bliver en del af et lederteam på 4, bestående af i alt 3 afdelingsledere og en plejecenterleder. Vi arbejder med værdibaseret ledelse, hvor den fælles ledelsesmæssige opgave er, at skabe nogle rammer, hvor medarbejderne trives og hvor det er godt at bo for borgerne i Norddjurs Kommune.

Som lederteam har vi et fælles ansvar for at motivere og støtte op om medarbejderne, bidrage til implementering og udvikling af dokumentation, kvalitetsstandarder og politikker, diverse relevante teknologier og metoder, samt bidrage til kontinuerlig optimering af den måde, vi bruger vores ressourcer på.


Opgaver som afdelingsleder

 • Forandrings– og udviklingsledelse, hvoraf implementering er en stor del af ledelsesopgaven
 • Fortsat implementering og udvikling af den rehabiliterende kultur
 • Personaleadministration herunder;
 • Ansættelsessamtaler
 • Omsorgs- og sygesamtaler
 • Daglig ledelse af personale, MUS, opfølgning og udvikling
 • Økonomisk medansvar
 • Beboer og pårørende samarbejde
 • Samarbejde med frivillige
 • Samt mange andre opgaver som fordeles i lederteamet

Se den den generelle funktionsbeskrivelse for afdelingsledere i Sundhed og Omsorg.

Funktionsbeskrivelse afdelingsleder.docx


Dine kvalifikationer

 • Har en sundhedsfaglig uddannelse som sygeplejerske.
 • Har relevant lederuddannelse, alternativt har du lyst til at gennemføre en lederuddannelse.
 • Har en anerkendende og dialogbaseret tilgang, og kan yde sparring og faglig supervision i dagligdagen til medarbejderne og kolleger i lederteamet.
 • Har øje for at optimere arbejdsgange, så ressourcerne anvendes bedst muligt.
 • Formår at formidle og kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale.
 • Kan se digitale løsninger som en naturlig del af opgaveløsningen.


Vi tilbyder

 • Introduktionsprogram, der tilrettelægges med afsæt i dine kompetencer og behov.
 • Mulighed for selv at præge stillingens indhold og omfang i et samarbejde med dine lederkolleger.
 • Mange muligheder for faglig og personlig udvikling

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte leder af Plejecenter Violskrænten og Grønnegården, Plejecenterleder Anette Eriksen på tlf. 30 56 43 88, bedst efter kl. 15.30 på hverdage.

Ansøgningsfrist er den 16. marts 2021
1. samtale afholdes 25. marts 2021
2. samtale afholdes den 30. marts 2021


Løn og ansættelse vil være efter gældende overenskomst.

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  16-03-2021

 • Kontaktperson

  Anette Eriksen

 • Telefonnummer

  30 56 43 88