Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Leder til Administration og Udvikling

Tilbage
Kan du på én gang levere nærværende og tillidsbaseret personaleledelse for en medarbejdergruppe med bredtfavnende opgaver, og levere strategisk sparring til chefniveau? Har du ledererfaring og fokus på at udvikle dine medarbejdere? Er du en tydelig leder, der kan sætte retningen for afdelingen og være relations skabende i samarbejdet på tværs af organisationen? I så fald er du måske vores nye leder i Administration og Udvikling på Sundheds - og Omsorgsområdet i Norddjurs Kommune.Baggrund

Administration og Udvikling varetager stabsfunktionen for Sundheds - og Omsorgsområdet samt den administrative understøttelse af de decentrale enheder, heriblandt plejecentre, hjemmepleje og træningscentre.
Vi er en del af en engageret organisation, hvor der bliver lagt stor vægt på tværgående samarbejde og netværk.
Afdelingen består af 26 fagligt dygtige medarbejdere, der varetager mange forskellige funktioner, heriblandt økonomistyring, personaleadministrative opgaver, boligadministration, elevadministration, understøttelse af fagsystemer og ledelsesinformation, forberedelse af sager til politisk behandling samt tværgående projekter.
Vi glæder os til en engageret leder, der ved at sætte en tydelig retning kan være med til at samle afdelingen og udvikle den til Danmarks bedste administrations- og udviklingsenhed.Ledelsesopgaven

Med reference til Sundheds - og Omsorgschefen vil du som leder for Administration og Udvikling få ansvaret for afdelingens drift, opgaveløsning og udvikling af medarbejdere og metoder.
En af dine primære opgaver, vil være at lede og motivere medarbejderne i afdelingen gennem faglig sparring, metode- og kompetenceudvikling og nærværende ledelse. Som leder har du tillid til medarbejdernes kompetencer og fokus på at udvikle den enkeltes og afdelingens potentialer.
Opgaveløsningen sker i tæt samspil med såvel de decentrale enheder på området som kommunens centrale sekretariater. Det er således vigtigt med en god forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation, ligesom stærke evner inden for kommunikation og samarbejde på tværs er påkrævet for at lykkes som leder.
Du vil indgå som en del af den samlede ledelse på området, og det er vigtigt, at du kan være en konstruktiv sparringspartner for Sundheds - og Omsorgsområdet i forhold til den strategiske styring af området. Det kræver, at du kan have blik for fagområdets fælles bedste, men også at du fungerer godt i et miljø, der til tider er præget af stærke og modsatrettede interesser.Vi tilbyder

Det er en stilling, som giver mulighed for både at udvikle kompetencerne inden for personaleledelse og få stor indflydelse på områdets udvikling. Der vil være en varieret hverdag med mange forskellige opgaver og samarbejdsrelationer.
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst efter forhandling med den relevante faglige organisation.
Ansættelse er pr. 1. februar 2021 eller efter aftale.Ansøgningsfrist og samtaler

Der er ansøgningsfrist 13. december kl. 12.00
1. samtale er den 15. december. Hvis du går videre i processen vil 2. samtale være den 18. december. Der vil være en hjemmeopgave inden 2. samtale.

For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse ske til Sundheds - og Omsorgschef Søs Fuglsang på Tlf. 20 43 11 73

Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  13-12-2020

 • Kontaktperson

  Søs Fuglsang

 • Telefonnummer

  20 43 11 73