Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plejecentrene Farsøhthus/Møllehjemmet søger centersygeplejerske

Tilbage

Er du sygeplejerske og vil du være med til at gøre en forskel for beboerne på Plejecenter Farsøhthus / Møllehjemmet?

Da den ene af vores sygeplejersker har valgt nye udfordringer, mangler vi en sygeplejerske med hjertet, og fagligheden, på rette sted.

Vi er en enhed der er delt fysisk, i 2 huse, med 8 kms afstand.
Man har som sygeplejerske en base, men skal også afløse i det modsatte hus ved ferier, kurser, sygdom mv.

Farsøhthus er et ældre plejecenter med 53 boliger. Møllehjemmet er et mindre og nyere center med 32 boliger. Begge centre er beliggende i et naturskønt område med 8 km's afstand.
I ønsket om at skabe et dejligt hjem for centrenes beboere, er vi funderet i Sundheds- og omsorgsområdets vision og virksomhedsgrundlag om en rehabiliterende kultur. Afsættet er høj faglighed og et godt arbejdsmiljø som en forudsætning for, at kunne lykkes med kerneopgaven.

Vi arbejder i dagligdagen med at skabe en rehabiliterende kultur, hvor fokus endnu mere skal være på borgerens hverdag, og hvor alle faggrupper bidrager til at skabe et samlet fagligt team.

Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer, fortrinsvis i dagvagt og hverdage, og ønskes besat pr.1. februar 2021 eller snarest derefter.
 

Primære arbejdsområder:

 • Oplæring og opfølgning hos assistent og hjælpergruppen i forhold til delegeret sygepleje indsatser

 • Deltagelse i plejen omkring beboere med komplekse sundhedsfaglige problemstillinger

 • Råde og vejlede i dagligdagen omkring den sygeplejefaglige dokumentation

 • Deltagelse i pleje / Beboer konferencer

 • Medvirke til at sikre den rehabiliterende indsats

Vi forventer at du:

 • Værdsætter at arbejde med og omkring ældre mennesker

 • Har en god solid basisviden indenfor sygeplejen

 • Har arbejdet med sundhedsfaglig dokumentation på et niveau der svarer lovgivningen og krav ved tilsyn

 • Har gode formidlingsevner

 • Har mod til at sige fra og stå fast ved dine faglige beslutninger, med mindre modargumentet er rigtig godt.

Vi kan så tilbyde dig:

 • Et godt arbejdsmiljø, med en humørfyldt hverdag og mulighed for sociale arrangementer

 • Mulighed for medindflydelse på din arbejdsdag og indhold

 • Udfordringer inden for både det sundhedsfaglige, og pædagogiske område

 • Tæt sparring med afdelingsleder, sygeplejersker og ergoterapeut

 • Mulighed for at medvirke til at sikre den mere specialiserede sygepleje.


Skulle du have lyst til at høre mere, så kontakt
Plejecenterleder Laila Frederiksen, tlf 29 74 35 85 eller besøg vores hjemmesider www.farsoehthus.dk eller www.moellehjemmet.dk.

Ansøgningsfrist: den 6.december 2020

Samtaler forventes afholdt d.14.december 2020 om formiddagen.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  06-12-2020

 • Kontaktperson

  Laila Frederiksen

 • Telefonnummer

  29 74 35 85