Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Engageret og faglig kompetent social- og sundhedsassistent med lyst til ansvar søges til fast stilling som dagvagt på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården

Tilbage

Vi søger 1 social- og sundhedsassistent til fast stilling på 34 – 37 timer/uge med ansættelse den 1. december 2020 eller snarest muligt.

På plejecenter Violskrænten og Grønnegården har vi fokus på udvikling af plejen ud fra en rehabiliterende tilgang med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og behov. Som social – og sundhedsassistent bliver din opgave at have overblik over og ansvar for opgaveløsningen på de sygeplejefaglige opgaver i forhold til beboerne i et af de tre HUSE, svarende til 3 bo-enheder med i alt 42 beboere.

Vi samarbejder med Lægefællesskabet, som kommer fast på plejecenteret 2 gange om ugen. Din opgave vil her bestå i at deltage i lægebesøget samt følge op i samarbejde med Plejecenterets centersygeplejersker. Lægefællesskabet underviser social- og sundhedsassistenter og sygeplejegruppen 3 gange om året.


Det forventes, at du:

- er fagligt kompetent og motiveres af at have og tage et ansvar
- er engageret og kan bevare overblikket i en travl hverdag
- brænder for de sygeplejefaglige opgaver
- har lyst til at videreudvikle dig inden for det sygeplejefaglige område
- kan arbejde ud fra instrukser og procedure
- er fleksibel, positiv og stabil

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er et stort, moderne og veletableret plejecenter, hvor faglighed og kvalitet vægtes højt. Plejecenteret er fordelt på 2 adresser og opdelt i 3 HUSE med i alt 126 plejeboliger. De 126 beboere er fordelt i 9 bo-enheder.


Vi tilbyder:

- en arbejdsplads i konstant udvikling, hvor der er plads til kreativitet og gode ideer
- en arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel og arbejdsglæde
- mulighed for introduktionsprogram og mentorordning ved sygeplejerske eller social – og sundhedsassistent i den første måned af din ansættelse.
- Karriereudvikling


Stillingen er i dagvagt med weekendarbejde 2 ud af 6 weekender/ hver 3. weekend. Har du interesse i opgaven som vejleder for social- og sundhedselever, vil det også være en mulighed.

Ansøgningsfrist er den 28. oktober og samtalerne forventes afholdt umiddelbart derefter.

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte:
afdelingsleder Helle Schmidt Kjeldgaard på tlf. 40 12 37 93 eller plejecenterleder Anette Eriksen på tlf. 30 56 43 88 på hverdage mellem kl. 8 og 15.

Du kan ligeledes finde oplysninger på vores hjemmeside www.violskraenten.norddjurs.dk.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  28-10-2020

 • Kontaktperson

  Helle Schmidt Kjeldgaard

 • Telefonnummer

  40 12 37 93