Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Er du den nye sundhedsfaglige kvalitets- og udviklingskonsulent på Socialområdet?

Tilbage

Om dig, fordi du er vigtig.

Du har en sundhedsfaglig baggrund, har praksiserfaring. Og gerne en relevant videreuddannelse.
Du kender til at arbejde i en kommune.
Du har erfaring med at arbejde med kompetence- og kvalitetsudvikling, samt kvalitetssikring på et organisatorisk niveau.
Du trives med at være på en arbejdsplads, hvor hverdagsudfordringerne i driften er tæt på og hvor både organisatoriske og lokale forhold sætter dagsordenen.
Du har borgernes sundhed i fokus.
Du er stærk i den sundhedsfaglige dokumentationspraksis og har viden om og interesse for IT løsninger og systemer.
Du kan danne overblik, arbejde systematisk, koordinere, samarbejde, skabe fællesskab og sammenhæng på tværs af tilbud, faggrupper og divergerende meninger og baggrunde.
Du kan arbejde projekt- og procesorienteret, har stærke kompetencer indenfor facilitering og virksom implementering.
Du syntes det er spændende og berigende at kompetenceudvikle medarbejdere.


Om os, fordi du skal vide hvem vi er.

På det sociale området er den sundhedsfaglige opgave stigende og kompleksiteten øget. Derfor søger vi endnu en kvalitets- og udviklingskonsulent.
Socialområdet er mangfoldigt. Udviklings og kvalitetsteamet dækker det samlede voksen handicap og psykiatri område, hjerneskade, børne og ungecenter samt rusmiddelcenter.
I vores hverdag spiller den sundhedsfaglige og den socialpædagogiske opgave tæt sammen – her er alle sundhedspersoner og alle arbejder pædagogisk.
På samtlige tilbud er er ansat autoriserede sundhedsfaglige medarbejdere.
Socialområdet har et Sundhedsfaglige Netværk, som medvirker til at sikre kvaliteten af det sundhedsfaglige arbejde og er rådgivende for ledelsen i forhold til at træffe kompetente beslutninger.
Socialområdet og Sundhed og omsorg har et tæt samarbejde bl.a fælles dokumentationssystem og instrukser


Om jobbet, fordi der er en opgave at løse.

Du kommer til at indgå i team med den nuværende kvalitets- og udviklingskonsulent. Og arbejde tæt sammen med ledere, medarbejdere på tværs af socialområdets tilbud.
Opgaverne på området er i løbende udvikling og du er selv med til at definere og kvalificere opgaverne og prioriteringerne på området.


Følgende opgaver vil dog være gennemgående

• Sundhedsfaglig kompetenceudvikling af medarbejderne
• Videreudvikling af og kvalitetssikring af den sundhedsfaglig dokumentation.
• Videreimplementering af Fælles Sprog 3 (FS3-metoden)
• Arbejde med KMD Nexus og rådgivning om dokumentationen i systemet
• Udarbejde og revidere instrukser.
• Tilsyn. Både interne og tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.
• Kvalitetsudvikling af den sundhedsfaglige opgave løsning, herunder medicinområdet
• Være opsøgende i forhold til hvad der sker af tiltag, ny lovgivning og viden på sundheds- og omsorg og socialområderne nationalt, regionalt, kommunalt, samt omsætte viden i daglig praksis.


Stillingen er til besættelse den 1/1-21
Arbejdstiden er dagtid på hverdage. Der er mulighed for deltid eller fuldtidsansættelse.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.
Ansøgningsfrist til stillingen er den 2 november 2020 kl.12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 47, med mulighed for en uddybende samtale i uge 48.


Mere information

Du kan læse mere om Socialområdet https://www.norddjurs.dk/borger/social-og-sundhed
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte
Kvalitets- og udviklingskonsulent Pia Christensen pia@norddjurs.dk 22 23 94 81
Aftaleholder Jan T. Hoel jth@norddjurs.dk 25 39 53 74


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  02-11-2020

 • Kontaktperson

  Pia Christensen

 • Telefonnummer

  22 23 94 81