Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte medarbejder til Ålunden voksenhandicap Område Grenaa

Tilbage

Vi søger en socialpædagog eller social- og sundhedsassistent med pædagogisk erfaring som bostøtte medarbejder på 37 timer pr. uge til Team Ålunden i Grenaa.

Det er vigtigt for os, at du er fagligt kompetent og trives i et teamsamarbejde, hvor vi lever værdierne tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling.

I de daglige samtaler med borgerne har vi fokus på, at borgeren er aktivt deltagende og medbestemmende i egen udvikling. Vi anvender jeg-støttende samtaler i en tydelig og struktureret pædagogik.

Vores pædagogiske fundament, skal fremme varetagelsen af vores kerneopgave og nysgerrighed på, hvad der er borgerens bedste. Vores fælles faglighed og løbende sparring, skal gøre os klogere på vores forståelse af borgeren. Vi er inspireret af KRAP og anvender en anerkendende og ressource fokuseret pædagogisk tilgang. Vi ser gode relationer, som et vigtigt grundlag for, at kunne støtte borgerens udvikling.

Dette er et job for dig, der kan lide at samarbejde med borgere, om individuelle ønsker for et godt hverdagsliv. Samarbejdet kan desuden bestå i at yde praktisk hjælp, støtte og vejledning i dagligdagen.

Du indgår i et tværfagligt netværk omkring borgeren, hvor du med din baggrund også har et særligt fokus på, at støtte op om det sundhedsfaglige.


Om dig:


• Du har en høj grad af menneskelig forståelse
• Du har god selvindsigt og er vant til, at reflektere over egen praksis
• Du kommunikerer respektfuldt og ligeværdigt – også i konfliktfyldte situationer
• Du kan bidrage til daglig refleksion ved inddragelse af praktisk og teoretisk viden
• Du er god til skriftlig dokumentation og har erfaring med at bruge IT fagsystemer
• Du kan arbejde selvstændigt og samtidig bidrage til et konstruktivt tværfagligt samarbejde
• Du kan skabe glæde og engagement omkring dig
• Du har gerne erfaring fra voksenhandicap området og bostøtte i eget hjem


Om Område Grenaa voksenhandicap:


Bofællesskabet og bostøtten Ålunden er et kommunalt tilbud, hvor der bor 9 mennesker i bofællesskabet, som består af 10 lejligheder og et fælleshus. Herudover har vi bostøtte opgaver hos 50 borgere bosiddende i egen bolig i Grenaa.

Du bliver en del af Område Grenaa, som er en større organisation på socialområdet. Område Grenaa består af afdelingerne: Ålunden, Skovstjernen, Nærheden og STU. Vi er ca. 100 medarbejdere og 3 ledere.

Udgangspunktet for arbejdet, er den enkelte borgers håb og drømme om et meningsfuldt liv. Vi har et særligt fokus på, at skabe muligheder for en aktiv hverdag med aktiviteter og beskæftigelse samt, at bygge bro til nærmiljøet.


Vi tilbyder:


• En attraktiv arbejdsplads i udvikling
• Gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø
• En samarbejdende kultur med højt fagligt engagement
• Supervision, tid til refleksion og efteruddannelse


Du kan læse mere om Ålunden og Område Grenaa på: www.norddjurs.dk

Arbejdssted: Område Grenaa, Ålunden, Ålunden 18, 8500 Grenaa
Arbejdstid: 37 timer pr. uge
Ansøgningsfrist: 21. oktober 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 27. oktober 2020
Tiltrædelse: 1. december 2020

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Kontakt:
For yderligere oplysninger, kan du kontakte leder af Område Grenaa: Mikael Eggert Jørgensen, på tlf. 9389 0190, eller bostøtte medarbejder: Susanne Swartz, på tlf. nr. 23998330. Mikael har ferie i uge 41.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Handicap, Psykiatri, Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  21-10-2020

 • Kontaktperson

  Mikael Eggert Jørgensen

 • Telefonnummer

  93 89 01 90