Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Centersygeplejerske søges til Plejecenter Violskrænten og Grønnegården i Grenaa

Tilbage

Brænder du for ledelse af sygeplejen?

Vi søger en faglig kompetent og udviklingsorienteret sygeplejerske til fast stilling på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården i Grenaa, den 1. december 2020

Stillingen er med weekendfri, dog kan der i sjældne tilfælde forekomme vagtarbejde i forbindelse med meget komplekse opgaver. Timetal aftales efter ønske.

Du vil blive en del af et ungt og nytænkende sygeplejeteam på 3 centersygeplejersker, hvis primære opgave er at bistå social- og sundhedsassistenterne i de komplekse borgerforløb. Du skal fungere som faglig sparringspartner, samt have overblikket over og deltage i de mest komplekse forløb.

Vi søger en sygeplejerske med mod på udfordringer. Det forventes, at du er engageret og kan bevare overblikket i en travl hverdag. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være motiveret for at videreudvikle egne og andres kompetencer.

Vi arbejder i øjeblikket målrettet på at uddanne vores personale til at udføre evidensbaseret sygepleje i alle aspekter af borgerforløbet. Her vil du komme til at spille en stor rolle i tæt samarbejde med ledelsen og plejecenterets øvrige sygeplejersker. Dine opgaver vil her bl.a. bestå i at undervise samt medvirke til at implementere nye instrukser og retningslinjer.

Du vil desuden skulle være med til at arbejde målrettet med kvalitetssikringsarbejdet med udgangspunkt i vores utilsigtede hændelser.
Som en del af plejecenterets sygeplejeteam kommer du til at stå i front for et højt sygeplejefagligt niveau, og du skal være motiveret for dette.

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården samarbejder med Lægefællesskabet, som kommer fast på plejecenteret 2 gange om ugen. Din opgave vil her bestå i at koordinere lægebesøgene. Lægefællesskabet underviser desuden sygeplejersker og social og sundhedsassistenter fast tre gange om året.

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården fungerer som uddannelsessted for sygeplejestuderende.

Der tilbydes mulighed for karrieudvikling og videreuddannelse gennem relevant kursusaktivitet.

Vi søger gerne en sygeplejerske med relevant klinisk erfaring, men dette er ikke en forudsætning. Er du nyuddannet, er vi allerede et erfarent sygeplejeteam, som du kan sparre med, og der vil være mulighed for mentorordning.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centersygeplejerske Pernille Larsen, tlf. 40 12 17 99 eller plejecenterleder Anette Eriksen, tlf. 30 56 43 88 alle hverdage mellem kl. 8-15.
Eller besøg vores hjemmeside www.violskraenten.norddjurs.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 26.10.2020.

Startdato

Tiltrædelse 1.12. 2020
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst


Plejecenter Violskrænten og Grønnegården er et stort og veletableret plejecenter, hvor faglighed og høj kvalitet vægtes højt. Vi har 126 borgere fordelt på 9 bo-enheder, hvor af én bo-enhederne er en specialiseret enhed for yngre borgere med senhjerneskader.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  26-10-2020

 • Kontaktperson

  Anette Eriksen

 • Telefonnummer

  30 56 43 88