Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Social- og sundhedsassistent, der brænder for rehabilitering, søges til Rehabiliteringsteam i Norddjurs Kommune

Tilbage

Rehabiliteringsteamet kører ud til borgere i eget hjem i hele Norddjurs Kommune. Teamet er tværfagligt og består af 2 sygeplejersker, 2 ergoterapeuter, 9 social- og sundhedsassistenter, 2 fysioterapeuter og 1 diætist. Teamet arbejder efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til rehabilitering. Opgaverne er bl.a. tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb til visiterede borgere, afklaringsforløb og Pitstopindsats til borgere med behov for en sundheds- og socialfaglig indsats.
Vi tilbyder en stilling på 30-32 timer i en foranderlig hverdag i et stærkt tværfagligt miljø, hvor der er plads til forskelligheder og kreativitet, som understøtter det rehabiliterende arbejde. Der er derfor tale om en særdeles spændende og varieret stilling med både kliniske og praktiske opgaver. Arbejdstiden vil være dagvagt på hverdage og i weekender hver 3. weekend.
Vi søger en social- og sundhedsassistent, der brænder for rehabilitering.
Dernæst ønsker vi, at du har en bred erfaring (gerne med rehabilitering) og følgende kvalifikationer:Faglige:

• Du har en høj faglighed og kan varetage pleje og praktisk bistand samt sygepleje med udgangspunkt i borgerens rehabiliteringspotentiale og mål
• Du kan igangsætte og udføre helhedsorienterede indsatser samt afslutte og evaluere forløbet
• Du kan motivere borgeren og evt. pårørende til at tage aktiv del i rehabiliteringsforløbet, herunder vejlede og undervise i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
• Du er i besiddelse af gode kommunikative egenskaber både skriftligt og mundtligt
Personlige:

• Du kan bidrage til et konstruktivt samarbejde med borgeren, teamet og samarbejdspartnere
• Du kan arbejde systematisk, bevare overblikket og skabe løsninger i et accelereret tidsafgrænset forløb, der bidrager til, at borgeren kan leve sit liv så selvstændigt som muligt
• Du kan bidrage til den videre udvikling af teametAnsættelsessted:

Sundhed og Træning med base på Kalorievej 4 i Grenaa

Løn og ansættelsesforhold: Efter overenskomst
Ansættelsestidspunkt: 1.december 2020
Ansøgningsfrist: 25.oktober 2020
Kørekort er en nødvendighed.
Der afholdes samtaler 27.oktober 2020

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen kan du kontakte afdelingsleder Dorthe Bligaard på telefon 23 22 72 91 eller social- og sundhedsassistent Susanne Sørig Nielsen på telefon 23 99 21 56Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  25-10-2020

 • Kontaktperson

  Dorthe Bligaard

 • Telefonnummer

  23 22 72 91