Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygeplejerske, der brænder for rehabilitering, søges til Rehabiliteringsteam i Norddjurs Kommune.

Tilbage

Rehabiliteringsteamet kører ud til borgere i eget hjem i hele Norddjurs Kommune. Teamet er tværfagligt og består af 2 sygeplejersker, 2 ergoterapeuter, 9 social- og sundhedsassistenter, 2 fysioterapeuter og 1 diætist. Teamet arbejder efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til rehabilitering.
Opgaverne er bl.a. tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb til visiterede borgere, afklaringsforløb og Pitstopindsats til borgere med behov for en sundheds- og socialfaglig indsats.
Vi tilbyder en stilling (32-37 timer) i en foranderlig hverdag i et stærkt tværfagligt miljø, hvor der er plads til forskelligheder og kreativitet, som understøtter det rehabiliterende arbejde. Der er derfor tale om en særdeles spændende og varieret stilling med både kliniske og praktiske opgaver.
Arbejdstiden vil som udgangspunkt være dagvagt på hverdage.
Vi søger en sygeplejerske, der brænder for rehabilitering
Dernæst ønsker vi, at du har en bred erfaring (gerne med rehabilitering) og følgende kvalifikationer:Faglige:

• Du har en høj faglighed og kan udføre sygepleje med udgangspunkt i borgerens rehabiliteringspotentiale
• Du kan foretage en grundig sygeplejefaglig udredning og udarbejde mål i samarbejde med borgeren
• Du kan igangsætte og udføre helhedsorienterede indsatser samt afslutte og evaluere forløbet
• Du kan motivere borgeren og evt. pårørende til at tage aktiv del i rehabiliteringsforløbet, herunder vejlede og undervise i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter
• Du er i besiddelse af gode kommunikative egenskaber både skriftligt og mundtligt


Personlige:

• Du kan bidrage til et konstruktivt samarbejde med borgeren, teamet og samarbejdspartnere
• Du kan arbejde systematisk, bevare overblikket og skabe løsninger i et accelereret tidsafgrænset forløb
• Du kan bidrage til den videre udvikling af teamet


Ansættelsessted:

Sundhed og Træning med base på Kalorievej 4 i Grenaa

Løn og ansættelsesforhold: Efter overenskomst
Ansøgningsfrist: 26. oktober 2020
Ansættelsessamtale: 29.oktober 2020
Ansættelsestidspunkt: 1.december 2020
Kørekort er en nødvendighed

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Dorthe Bligaard på telefon 23 22 72 91 eller sygeplejerske Lone Brink på telefon 30 44 84 38


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Social & Sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  26-10-2020

 • Kontaktperson

  Dorthe Bligaard

 • Telefonnummer

  23 22 72 91