Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forebyggelse og Tidlig indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen søger en afdelingsleder til Familiehuset

Tilbage

Forebyggelse og Tidlig indsats, Familiehuset og Sundhedsplejen søger en afdelingsleder til Familiehuset

Vi søger en afdelingsleder til Familiehuset i Norddjurs Kommune med tiltrædelse 1. december eller snarest muligt.

Familiehuset rummer en lang række pædagogiske og behandlingsmæssige indsatser til børn, unge og deres familier. Målgruppen er meget bred og har gennemgået en forandring gennem de seneste år i takt med at der henvises flere børn og unge med autismespektrum diagnoser, men også andre funktionsnedsættelser.


Som afdelingsleder for Familiehuset refererer du direkte til leder. Du bliver dermed en del af en ledergruppe på 4, der udover leder består af to afdelingsledere samt en fagkoordinator, der i fællesskab leder aftaleenheden, der i alt har ca. 70 ansatte, et stort antal eksternt ansatte jf. 84, 54 og 45, samt 3 rengøringsassistenter, en teknisk serviceassistent og 2 administrative medarbejdere. Aftaleenheden er fordelt på 5 adresser.


Dit ledelsesområde indeholder ledelse af et tværfagligt og specialiseret personale bestående af 4 familiekonsulenter, 8 familiebehandlere og 4 autoriserede og psykologer. Ydelserne omfatter praktisk pædagogisk støtte, familiebehandling/intensiv, hjemmebaseret familiebehandling, psykologsamtaler, støttet og overvåget samvær, supervision og vejledning af plejefamilier, sorg - og krisehjælp, flygtningefamilier/integration, legeterapi samt diverse gruppetilbud, bl.a. evidens- og manualbaserede tilbud som PMTO forældregruppe og Cool Kids.

Det forventes, at du er med til at sætte dit præg på udviklingen af Familiehuset. I samarbejde med socialchef og lederteam omsætter du strategi og udviklingsplan til praksis i dit område. Du sikrer at Familiehusets ydelser er af høj kvalitet. Du sikrer et højt specialiseret og fagligt miljø, der skaber plads til udvikling, og hvor medarbejdere konstruktivt kan udfordre hinanden på faglige tilgange og løsninger. Du giver faglig sparring, ligesom du giver særlig støtte i komplicerede sager. Du har overblik over antal visiterede og igangværende forløb, planlægning af kurser og grupper, ligesom du fokuserer på forbedringer og implementering. Det er nødvendigt med et tæt, smidigt og fleksibelt samarbejde med myndighedsrådgivere og samarbejdspartnere.

Vi forventer af dig, at du

 • Har faglig bagrund som cand. psych. eller anden relevant kandidatuddannelse, socialrådgiver el. lign.

 • Har relevant lederuddannelse og har erfaring med personaleledelse.

 • Har erfaring med familiebehandling og metoder og kan yde faglig sparring i meget komplekse sager.

 • Er synlig, nærværende og kommunikerer klart og tydeligt.

 • Er nysgerrig, lyttende og vægter dialog og et bredt samarbejde.

 • Kan kommunikere, engagere, inspirere og tænke nyt med behørig respekt for det eksisterende.

 • Vil se på tværs for at finde nye muligheder og løsninger.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads i stadig udvikling med meningsfulde opgaver.

 • Introprogram

 • Mulighed for at få indflydelse og bringe din ledelsesfaglighed i spil.

 • Engagerede og dygtige medarbejdere og kollegaer.

 • En nærværende og tydelig ledelsesgruppe, der er opmærksom på den enkeltes trivsel og på at sætte rammer, retning og ambitioner for arbejdet.Arbejdsstedets adresser

Familiehusets afdelinger på Gymnasievej 5 i Grenaa og Markedsplads 6 i Allingåbro.


Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.


Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder, psykolog Annette Kristensen på 20 78 41 12.

Ansøgningsfrist 21. oktober 2020.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 27. oktober 2020 og evt. en anden runde den 28. oktober 2020.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  21-10-2020

 • Kontaktperson

  Annette Kristensen

 • Telefonnummer

  89 59 42 71