Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afdelingsleder til Dagtilbud i Vivild

Tilbage
Afdelingsleder til dagtilbuddet i Vivild søges d. 01.11.2020

Børneby Nord søger en afdelingsleder på 30 timer til dagtilbuddet i Vivild. Afdelingslederstillingen er på halv tid, så de resterende 11½ time ugentlig er i en pædagogopgave i børnebyen.
I Norddjurs kommune er dagpleje, børnehave og skole i Allingåbro, Vivild og Ørsted organiseret i en fælles organisation Børneby Nord, hvor der er ca 650 børn og 140 ansatte.
Dagtilbuddet Vivild består af dagplejen med 5 dagplejere, 1 dagplejepædagog og den aldersintegrerede institution Nordlyset for 0-6. årige.


I Børneby Nord har alle ansatte som kerneopgave, at skabe miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet. De fire værdier, tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør.
Som afdelingsleder i dagtilbuddet i Vivild vil du komme til at indgå i et ledelsesteam bestående af 5 afdelingsledere i dagtilbud og skole samt børnebylederen.Vi tilbyder:

 • Et godt arbejdsmiljø med en dygtig og ambitiøs personalegruppe
 • Et positivt og anerkendende ledelsesteam med god plads til sparring
 • En velfungerende Børneby med et pædagogisk grundlag, der bygger på en systemisk anerkendende tilgang.Dine opgaver vil være:

 • Medvirke til at styrke læring, trivsel og fællesskab på tværs af afdelinger i Børneby Nord.
 • Medvirke til en organisatorisk og pædagogisk udvikling af Børneby Nord.
 • Deltage i et tæt og forpligtende lederteamsamarbejde
 • Møder og samtaler med forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere
 • Give sparring, feedback og vejledning til personalet, der bidrager til børns læring, trivsel og dannelse.
 • Medvirke til organisering af den overordnede struktur i dagtilbuddets hverdag.
 • Daglig pædagogisk, administrativ, økonomisk og personalemæssig ledelse dagtilbuddet.Vi forventer, at du:

 • Har gode relations kompetencer og kan møde børn, forældre og personale, hvor de er.
 • Har en systemisk anerkendende tilgang
 • Har visioner for udvikling af dagtilbuddet
 • Kan udøve nærværende og involverende pædagogisk ledelse
 • Er åben, tydelig, nysgerrig, lyttende og ser dialog og samarbejde med personale, forældre, børn, lederkolleger og andre samarbejdspartnere som en selvfølge.
 • Har personlig gennemslagskraft og gode kommunikative evner
 • Har ledelseserfaring i dagtilbuddet
 • Kan indgå konstruktivt i et tæt og forpligtende lederteamsamarbejde med faglig refleksion og sparring, der skaber udvikling.

Du kan se mere på vores hjemmeside https://norddjurs-skole-nord.aula.dk/

Ansøgningen skal være Børneby Nord i hænde senest fredag d. 25. september 2020.
Der afholdes ansættelsessamtaler d. 29. september 2020.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Jonna Nielsen, Leder af Børneby Nord kan kontaktes på tlf.: 89 59 43 51 eller på tlf.: 28 86 56 64 for yderligere information eller evt. en aftale om besøg i dagtilbuddet Vivild.


Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Varighed

  Fastansættelse

 • Ansøgningsfrist

  25-09-2020

 • Kontaktperson

  Jonna Nielsen

 • Telefonnummer

  28 86 56 64