Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Visitationsenheden søger jurist indenfor det specialiserede børne- og voksenområde.

Tilbage

Vi søger en jurist til et års-vikariat i en 37 timers stilling. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest 1. december 2020.

Der ønskes en jurist med erfaring indenfor det specialiserede børne- og voksenområde.


Dine arbejdsområder:

• Yde sparring til ledelsen, fagkoordinatorer og sagsbehandlere samt ledelsen på børne- og voksentilbud indenfor bl.a. serviceloven, offentlighedsloven, forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, kommunalstyrelsesloven, sundhedsloven og psykiatriloven med mere.
• Tilsynsførende for udviklingshæmmede med dom, hvor det er en fordel, hvis du har kendskab til strafferetten, og du skal være indstillet på at træffe afgørelse om undersøgelse af borgerens ejendele samt overførsel af borgere til Kofoedsminde med mere.
• Gennemgang af indberetninger/ansøgninger om magtindgreb herunder udarbejdelse af kvartals- og årsrapporter
• Arbejde med sikring af det faglige niveau i Socialområdet
• Undervisning samt vedligeholdelse af undervisningsmaterialet vedrørende indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder indgå i dialog med ledere vedrørende forhold med borgere med foranstaltningsdom
• Være tovholder på besvarelse af henvendelser fra borgerrådgiveren
• Medlem af visitationsudvalg vedrørende Lov om Social Service 96 og 100
• Kvalitetssikre sager, som skal forelægges Børn og –ungeudvalg
• Behandling af sager vedrørende betalings- og handleforpligtelsen, herunder yde sparring til andre afdelinger i kommunen.

Der kan i perioder være behov for fleksibilitet i forhold til arbejdstid, da der kan være større opgaver, som skal løses hurtigt for ledelsen.
Kontaktfladen er stor både i forhold til ledere og forskellige personalegrupper internt og eksternt. Der kan endvidere forventes stor kontakt med borgere med dom.


Du har:

• En solid sagsbehandlingsmæssig ballast og er ikke bange for at træffe afgørelser og foretage en selvstændig prioritering af opgaver på baggrund af din erfaring og juridiske baggrund
• Gode juridiske kompetencer og evner til at samarbejde og kommunikere med forskellige personalegrupper samt borgere og pårørende
• Gennemslagskraft og er robust og er i besiddelse af gå-på-mod og har stor grad af selvstændighed

Vi tilbyder:

• En travl og uforudsigelig hverdag i et miljø, der er særdeles uformelt og præget af engagement i opgaverne.
• Flextid
• Mulighed for at arbejde hjemmefra
• Supervision


Der er mulighed for at sparre med andre jurister indenfor kommunen, der er endvidere mulighed for at deltage i et juridisk netværk.

Din arbejdsplads vil være delt mellem Grenå og Glesborg.
Det er en fordel, hvis du har mulighed for at stille bil til rådighed.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne efter gældende overenskomst, hvorfor løn-indplacering sker efter forhandling med den relevante faglige organisation.

Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne ved henvendelse til leder Winnie Bjerre 20 75 50 22, eller afdelingsleder Anders Jørgensen 89 59 18 62.

Ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis og eventuelle udtalelser sendes til Norddjurs Kommune, Myndigheds- og Visitationsenheden, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 16. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. og 29. oktober 2020.Vores Norddjurs
I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.


De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden.

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Send ansøgning Tilbage
 • Jobområde

  Økonomi & Jura

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Varighed

  Vikariat

 • Ansøgningsfrist

  16-10-2020

 • Kontaktperson

  Winnie Bjerre

 • Telefonnummer

  20 75 50 22